Мен сизни соғиниб согинч хакида шеър

Мен сизни соғиниб
Мен сизни соғиниб


Мен сизни сўраб само юлдуздан,
Мен сизни сўраб кеча кундуздан,
Мен сизни қизғониб баҳору куздан,
Мен сизни севаман азизим чиндан.

Сен менинг юракда оккан конимсан

Сен менинг юракда оккан конимсан. Жоним сезолмасман танда жонимсан, Согинч олдирмасдан кел мадоримсан. Келмасанг куёшли осмоним ёлгон...!...

Согинасан бир кун...

Согинасан бир кун карашларимни, Учрашув онларни бахор чогларни. Согинасан бир кун сизлашларимни, Кетар чогингдаги бокишларимни......

Согинганинг йукламаса армон экан

Согинсангу кура олмасанг азоб экан, Бир хол сураб боролмасанг ёмон экан. Согинганда дардинг ортиб борар экан, Согинганинг йукламаса армон экан....

Соғиндим

Қўл узатдим қўлларинг ушламоққа Ҳаёт йўлларида бирга кетмоққа. Бугун эса мендан кетдинг узоққа Соғинганим билармисан энди ёр Соғиндим деб келармисан эй дилдор....

Бир бора мен сени Согиндим десанг

Бутун тунларим сенсиз коронгу, Сенсиз кузларимга келмайди уйку. Юрагим, хаётим сеники билсанг, Бир бора мен сени Согиндим десанг......

Согиндингми? -дема, согиниш гапми?

Согиндингми? -дема, согиниш гапми? Сени согинмаган юрак юракми? Мухаббат мен учун хаёт демакдир Ахир сенсиз менга хаёт керакми?...

Тунлари хаёлинг безовта этиб

Тунлари хаёлинг безовта этиб, Хижронни урнига армон буламан. Калбинг тубида сугиниб ётган, Сени согинтирган инсон буламан....

Согинчинг багримни тилгувчи ханжар

Согинчинг багримни тилгувчи ханжар, Сенсизлик догида юрак хам санчар, Айрилик жонимни аямай янчар, Нахотки армонсан енди севгилим,...

Бугун жуда согиндим, согиндим эй ёр

Бугун жуда согиндим, согиндим эй ёр Канийди келсайдинг килмасдан сен зор Кузларингни курганда юрагим бедор Исмингни сурайди у телба такрор...

Юрак юрагимдан сизни Согиндим

Титрок лабларимда номингиз айтиб... Дунёни унутиб сизга талпиндим! Хар кун курмасамда кузларим юмиб Юрак юрагимдан сизни Согиндим!...

Фикр қўшиш