Она юринг ХАЖГА борамиз ота-она хакида шеър

Она юринг ХАЖГА борамиз


Мехр куйиб ёлгон дунёга,
Качонгача даврон сурамиз?
Сажда килиб Кодир Худога,
Она юринг ХАЖГА борамиз!

Зиммангизда рузгор ташвиши,
Шу ташвишни бахам курамиз,
Тугамайди бу дунё иши,
Она юринг ХАЖГА борамиз.

Гар Каъбани килмасак тавоф,
Махшар куни юзи корамиз,
Бу дунёда энг катта савоб,
Она юринг ХАЖГА борамиз!

Бир кун улим хакдир эй инсон,
Кутулмокка йукдир чорамиз,
Бормок керак хар бир мусулмон,
Она юринг ХАЖГА борамиз!

Калбимизда иймон улмасин,
Холимизга шайтон кулмасин,
Кунглимизга армон булмасин,
Она юринг ХАЖГА борамиз.

Асраб сизни жондан зиёда,
Бошга куйиб борай пиёда,
Армоним шу мени Дунёда,
Ота юринг ХАЖГА борамиз,
Она юринг ХАЖГА борамиз.

Онанга кунгирок килдингми бугун

Бу дунёда мехр окибат устун, Мусофир юртларда юрганинг учун, Согиниб интизор кутиб турганда, Онанга кунгирок килдингми бугун...?...

Юрагимга якин дурдонам онам

Юрагимга якин дурдонам онам! Асраб авайлаган ягонам онам! Узига севдириб ургатиб куйиб! Энди ташлаб кетманг Ягонам онам...!...

Нелардандир кунгил булиб гаш

Нелардандир кунгил булиб гаш, Хам эгилса, бу эгилмас бош. Кузларимда калкиб турса ёш, Бу холимга беролмай бардош, Бир муштипар OНАМ йиглайди, колганлари ёлгон йиглайди..!...

Онам дер жон болам ўзингни асра

Дунё кўринса гар менга зим-зиё, Омад ҳам қилмаса бир карра қиё, Кўринса ҳар нима шунчаки рўё, Онам дер жон болам ўзингни асра!......

ОНАНГ МЕХМОН, ОТАНГ ОМОНАТ

ОНАНГ МЕХМОН, ОТАНГ ОМОНАТ Маст этмасин олқишлар зўри, Узун-калта хуштаклар жўри. Арслонмисан ё оқсоқ бўри, Онанг мехмон, Отанг омонат....

Куп согиндим

Уйга келиб, атрофга бокиб, --Онам кани,-- демаган борми? Бу сузни хеч айтолмаганни, Дардларига бир дармон борми?......

Гул билан безаниб турмасин хонам

Гул билан безаниб турмасин хонам. Майли ёмгир булсин, майли кор булсин. Отамнинг бахтига сог булсин Онам, Онамнинг бахтига Отам сог булсин!...

Она ва фарзанд сухбати

–Углим, агар менинг кузларим нурини йукотса, нима киласан? –Сизни юртимиздаги энг яхши шифохонога олиб бораман, онажон. –Агар мени у ерда даволай олишмаса-чи, болам? –У холда сизни дунёдаги энг яхши шифохонага олиб бораман, онажон. –Улар хам мени даволай олишмаса-чи, углим? –У холда сизга умр буйи гамхурлик киламан, онажон......

Oнамдир дунёда энг холис кузгу...

Oнамдир дунёда энг холис кузгу Колгани ёлгондир ширин алдамлар Шу пайтгача яшап англаганим шу Oнамдан бошкаси оддий одамлар...

Багримда уммон калбимда рахмон

Багримда уммон калбимда рахмон, Йигласа кушилиб йиглайди осмон. Бахтимга доим булсин сог-омон, Дунёда ягона мехрибон Онам....

Изохлар 1

  1. Офлайн
    Жахонгир
    Жахонгир 16 июля 2020 12:16
    Рахмат барака топинг

Фикр қўшиш