Ўша - Ўша юрак - Юрак ҳақида шеър севги хакида шеър

Ўша - Ўша юрак - Юрак ҳақида шеър


Ўша-ўша юрак, бу ўша юрак!
суюкли, суюксиз, суяксиз юрак!
Хар хил кўйга тушиб, ошаган синов
керакли, кераксиз, юраксиз юрак!

Тошларга урилиб ўлмаган юрак
дунё кезиб бахтли бўлмаган юрак
мендан ўзга барча жойларни кўриб
кўксимни бир бора кўрмаган юрак

Севгига интилиб талпинган юрак
кўз ёшини менга артинган юрак
ой каби кичрайиб, тўлиб галма - гал
мажнундек хеч кимга танилган юрак

Туйғуларга қалқон тутмаган юрак
бирон марта жангда ютмаган юрак
ўзини ўйлаб хеч билмади чарчоқ
бахтни ўзгалардан кутмаган юрак

Сотилган, ёрилган, отилган юрак
Aзроилга тақдим этилган юрак
хаётнинг азоби қанча кўп бўлса
барчасига ёлғиз тутилган юрак

Ўша-ўша юрак, бу ўша юрак
суюкли, суюксиз, суяксиз юрак
Хар хил кўйга тушиб, ошаган синов
керакли, кераксиз, юраксиз юрак...

Эхтиёт кил узингни Менга жуда кераксан

Эхтиёт кил узингни Менга жуда кераксан, Согинаман сузингни Мен хохлаган юраксан! Билсанг сенсиз ярмимни Йукотганга ухшайман, Огритмагин калбимни Менга жуда кераксан!...

Севгининг кучига койил коламиз

Сугинч азобига беролмай бардош. Баъзан гудак каби йиглаб коламиз. Уйкусиз кузларга келганида ёш. Севгининг кучига койил коламиз....

Сени севаман ёлгон эмас

Сени севаман ёлгон эмас, Бу юракка дармон керак армон эмас, Сен борсанки калбим яшнар, Жоним менга сен керак бегона эмас...❤️❤️❤️...

Сизни ранжитдимми хафа килдимми

Сизни ранжитдимми хафа килдимми, Кунглингиз огриса курдимми хузур. Кузларингиз нами бу хам менданми, Хатто сурамадимми бир бора узр!...

Ёмгир томчисидай, юзингга томсам

Ёмгир томчисидай, юзингга томсам, Томсаму калбингдан, аста жой олсам. Бахтингга айланиб "БАХТЛИ" килолсам, Канийди хозр ёнингда "БИР ЛАХЗА" булолсам....

Хеч качон тугамасин

Хеч качон тугамасин бу бахтли йуллар, Хеч хам узилмасин бу махкам куллар. Oллох берсин барчага илохий бир бахт, Хеч качон айрилмасин бирлашган диллар....

Зилола исм учун шер

З_улматдан йирокда яшаймиз гулим. И_шонгин сенга бу богланган дилим. Л_айли булинг узим сизга мажнун буламан. O_манат дунёда бахтга туламан. Л_атофатли хуснингизга ошикман узим. А_сил мухаббатга хамрохдир сузим. ...

Бир бора севги хакида янги шер

Чарчадим не килай сени хам кутиб,  коьяпман жонгинам сени унитиб.  еслатган лахзалар ескирар оьтиб,  келгин йонимга бир бора келгин.  тунлар кун каби оьтказган кечам,  чикмасди хайолинг йодимдан хечам....

Юрак нега азоб берасан

Юрак нега азоб берасан.? Нега факат у деб урасан.? Сенга шунча азоб берса хам, Нега ёлгиз уни севасан....

Осмонга сочилган юлдузлар каби

Осмонга сочилган юлдузлар каби, Мухаббатим сенга чексиздир жоним. Васлингга эришмок сен билан булмок, Ягона орзуйим, танхо армоним......

Изохлар 4

 1. Офлайн
  Sherlar yoqmaydi
  Sherlar yoqmaydi 9 июля 2020 12:56
  Jkklllg
  Jkklllg
 2. Офлайн
  Ilhom
  Ilhom 1 мая 2020 00:44
  Qayil zor lekin buni bowqaga jonatiwni iloji bormi
 3. Офлайн
  жалолидин
  жалолидин 29 апреля 2020 07:41
  севги хакда шерьлар булсин
 4. Офлайн
  Дилфуза
  Дилфуза 26 апреля 2020 12:00
  Севги хакида узбекча шерлар

  Севги хакида узбекча шерлар

Фикр қўшиш