Севгисиз дунёдан рохат изламанг севги хакида шеър

Севгисиз дунёдан рохат изламанг
Севгисиз дунёдан рохат изламанг


🥀🥀Севгисиз дунёдан рохат изламанг
Бевафолик ила бахтни кўзламанг
Инсонсиз бир умр шундай бўлиб қолинг
Бировга қалбаки кўнгил боғламанг..

Согинч хакида шерлар

Насиб килар бизга хам дийдор,  Оллох килар бизни бахтийор. ...

Бахт гул эмаски узиб кургани

Бахт гул эмаски узиб кургани, Ё шарбат эмаски таътиб кургани. Бахт севгидир, орзу ва тилак, Унга етишмок учун курашмок керак....

Сизни бошкасига бергим келмайди

Сизни бошкасига бергим келмайди Oсмон юлдузини кизгонганидек Сиздан узгасини севгим келмайди Худди бу жон тандан чикиб кетгудек...

Бунча йирокдасан мохим согиниб

Бунча йирокдасан мохим согиниб, Хажрингда юрагим куйиб бормокда. Висолингни курмок истаган кузга, Аччик алам ёши тулиб бормокда......

Хижронлардан огринсам

Хижронлардан огринсам, Ишк дарди ила куйсам, Барча гамлар арийди, Елкангизга бош куйсам....

Яхши куриб юраверасиз

Илк севгига етолмасангиз, Хар дам хаёл сураверасиз. Ёрдан кечиб кетолмасангиз, Яхши куриб юраверасиз......

Хаётим ганимат узим ганимат

Хаётим ганимат узим ганимат, Сизни кизгонганим рашким ганимат. Кун келиб танамни тарк этса рухим, Билмайсизки хатто сузим ганимат..!...

Майлига сен мен ошиқни эслама гулим

Орзуларим осмонида юлдуз энди йўқ, Юрагимнинг бир тубида ёниб бўлди чўқ. Нега мени унутдинг қалбингга йўл-йўқ, Майлига сен мен ошиқни эслама гулим......

Хавасим келади кукдаги ойга

Хавасим келади кукдаги ойга Бехадик хар тунда деразанг бокар Хасадим келтириб тонги шабода Тузгитиб тулкиндай сочларин силар......

Узоклашсам чорлайсиз атай

Узоклашсам чорлайсиз атай, Севолмайсиз уйин-эрмаксиз. Мен хам бахтнинг бахридан утай, Сиз кераксиз, мен-чи~кераксиз. Оёгимдан узингиз чалиб, Яна суяб колган тиргаксиз. Эй хаётим, кетмайин улиб, Сиз кераксиз, мен-чи~кераксиз....

Фикр қўшиш