Севгисиз дунёдан рохат изламанг севги хакида шеър

Севгисиз дунёдан рохат изламанг
Севгисиз дунёдан рохат изламанг


🥀🥀Севгисиз дунёдан рохат изламанг
Бевафолик ила бахтни кўзламанг
Инсонсиз бир умр шундай бўлиб қолинг
Бировга қалбаки кўнгил боғламанг..

Умрим мазмуни хар бир нафасинг...!

Юрагим хорсинмай йиглаётгандек Исмингни такрорлаб ураётгандек Бир лахза урмагай юрагим сенсиз Сен менинг хаётим орзу хавасим Умрим мазмуни хар бир нафасинг...!...

Айбдорми?...

Коргим кеса козим айбдорми? согиндим деса созим айбдорми?  жондан севса юрак айбдорми?  ёки согинтирган сен айбдорми?...

Мани сев димиман ЮРАК саники

Мани сев димиман ЮРАК саники Мани уйла димиман ХАЙOЛ саники Мани кут димиман ВАКТ хам саники Лекин исминг ЮРАГИМДА у маники....

Чиройли кизлар

Бугун каршингизда бошимни эгиб, Минг бора сизлардан сурай узурлар, Кунглингиз ранжитиш эмас‘ ниятим, Мени севиб колган чиройли кизлар!......

Кулганим ёлгондир, куйганларим рост

Кулганим ёлгондир, куйганларим рост, Сани деб телба дилим тилиниб колди. Такдир деб атайми, ё дейми кисмат, Сансиз ёлгизлигим билиниб колди.....!!!...

Сиз барибир севиб коласиз. олсам хакида шер

Ериб кетар калбингиз тоши  Окар кöздан ожизлик йоши  Йетмас екан инсон бардоши  Сиз барибир севиб коласиз. ...

Нега севдим

Нега севдим азоб берсада. Нега севдим қайғу берсада. Юрак санаб тоймас севгилим. Нега севдим юрак ўлсада....

Севаман деб севганимга айта олмайман

Севаман деб севганимга айта олмайман. Согинч азобида калбим тирнайман. Севаман деб айтсам агар севганимга Севгим рад этилишин тинглай олмайман...!...

Ошик юрак учун хижрон булмасин

💞Ошик юрак учун хижрон булмасин 💞Ишк манзил ахтариб сарсон булмасин. 🌹Хар ким бахтли булсин уз ёри билан 🌹Мухаббат хечкимга армон булмасин.....

Согинсамда юрак тутиб

Согинсамда юрак тутиб, Мен ёнингга бормай севдим, Севганимни пинхон тутиб, Сенга дилим ёрмай севдим...!...

Фикр қўшиш