Севгисиз дунёдан рохат изламанг севги хакида шеър

Севгисиз дунёдан рохат изламанг
Севгисиз дунёдан рохат изламанг


🥀🥀Севгисиз дунёдан рохат изламанг
Бевафолик ила бахтни кўзламанг
Инсонсиз бир умр шундай бўлиб қолинг
Бировга қалбаки кўнгил боғламанг..

Нима килай, бахтли булишинг учун

Жоним берай, бахтга тулишинг учун Бахтдан йиглаб бахтдан кулишинг учун Орзуим осмонига олиб кетай юр Нима килай, бахтли булишинг учун....

Айбдорми?...

Коргим кеса козим айбдорми? согиндим деса созим айбдорми?  жондан севса юрак айбдорми?  ёки согинтирган сен айбдорми?...

Кунгил учун айтди дима

Кунгил учун айтди дима, Ёзса булар зур газалсан. Егитлар шундайда дима, Сен жудахам гузалсан....

Севги

Севги азобини севган биларкан,  Севги олар экан аклу хушингиз.  Лекин битта нарса алам киларкан,  Сизни севмаса гар севган кишингиз!...

Митти юрагимни магрур парчаси

Митти юрагимни магрур парчаси, Тарс этиб ёрилиб сизга сачрасин, Сиз менинг дунёда якин инсоним, Сизни йукотишдан Худо асрасин...!...

Мен бировга ухшаганим учун севма

Мен бировга ухшаганим учун севма. Узимга ухшаганим учун сев. Мен сени бировни унитиш учун севмадим. Узимга керагинг учун севдим..!...

Мен учун ҳам ўзингни асра

Севдим деган сўзингни асра, Мени кутган кўзингни асра, Сени топгум, ёнингга боргум, Мен учун ҳам ўзингни асра....

Барибир халиям севаман сени

Уйлайман уйларимдан учиб кетгансан, Куйламайман куйларимдан учиб кетгансан. Кутмагайман хаёлимдан кочиб кетгансан, Барибир халиям севаман сени...!...

Баҳт гулларига кўмилиб яшанг

Баҳт гулларига кўмилиб яшанг, Севги шаробига чўмилиб яшанг. Дунёда ҳеч билманг қайғу нелигин, Севиб яшанг доимо севилиб яшанг....

Сени севганларим ёдинга тушсин

Кимнидир согиниб ёлгиз колганингда, Сени севганларим ёдинга тушсин. Кисматинг олдида ожиз колганда, Мени куйганларим ёдинга тушсин......

Фикр қўшиш