Қабрим узра кутараман бош! севги хакида шеър

Қабрим узра кутараман бош!
Қабрим узра кутараман бош!


Мени "сев"деб қилмайман талаб.
Мажбурий севишга йўқ менда хавас.
Фақат ўлганимда кўздаги ёшинг.
Томчи бўлиб оқсин юзингда бирпас.

Майли боравер, кетавер майли.
Ўзга ёр кўксига шамолдай елгин.
Фақат ўлганимда ёринг етаклаб.
Кабрим томон бирбор зиёрат қилгин.

Агар келсанг кўз юмганимда.
Кабрим узра тўксанг қатра ёш.
"Севги" дея ўлимни енгиб.
Қабрим узра кутараман бош!

Сиз барибир севиб коласиз

Эриб кетар калбингиз тоши  Oкар куздан ожизлик ёши  етмас экан инсон бардоши  Сиз барибир севиб коласиз......

Кузларим иложсиз тикилар эрга

Кузларим иложсиз тикилар эрга, Вужудимдан канча алам ёгмасин, Кизганиб турсамда у киздан сени, Дердим, кузларингдан хеч ёш томмасин...!...

Сен кетасан

Сен кетасан, бўм-бўш қолар юрагим... Бийрон тилим нолалари тинади. Руҳиятим устунлари синади, Ҳеч кимсага гўё йўқдек керагим....

Кумкук бахмал майсазор...

Кумкук бахмал майсазор Булсак ёлгиз иккимиз Мухаббатга толе ёр Булсак ёлгиз иккимиз Сен билан Сен билан Сен билан Булсак ёлгиз иккимиз......

Асраганим сизсиз

Oрзулардан кизгонаман, хаёлимсиз Мен саволин тополмаган жавобимсиз Севаманда кизгонаман узгалардан Асраганим сизсиз пинхон ардогимсиз...!...

Инсон ЙУРАГИ севги деб урадими...?

Ишонасан сани эса Алдашади..... Севасан санга хиёнат килшади.... Дардингни айтасан Назарга олишмайди... Якинлашасан сандан узоклашади... Айтингчи шунча холатдан кен Инсон ЙУРАГИ севги деб урадими...? ...

Мен сени севаман азоб булса хам

Севгим барг каби хазон булса хам, Ишк утида ёниб хароб булса хам, Севгим сахро каби сароб булса хам, Мен сени севаман азоб булса хам!...

Эслаб юрибман...

Эй кузлари шахло киз,  Эй дунёда танхо киз,  Сен хакингда бир огиз  Сузлаб юрибман......

Сени йукотишни насиб этмасин

Куз келмай баргларни хазон этмасин. Мухаббат хар кимни сарсон этмасин. Биргина тилагим кодир Худодан Сени йукотишни насиб этмасин...💞💞💞...

Сунги нафсимгча сени Севаман

😢Хеч бир вакт сенинг мехрингни унитмайман, бокишларингни хотирамда, исмингни эса юрагимда саклайман.. атрофимда булмасангда, сунги нафсимгча сени "Севаман"...

Изохлар 4

 1. Офлайн
  Тажикистан СаркамишИсмоил
  Тажикистан СаркамишИсмоил 23 февраля 2021 19:14
  Хозир хамма нарса
  пулга боглик булиб
  колди кизлархам
  боеликни танлаябди
  севгини эмас ??
 2. Офлайн
  Исмоил
  Исмоил 23 февраля 2021 17:22
  Мухабат бу армон
  Севги бу азоб
 3. Офлайн
  oxun shamsharov
  oxun shamsharov 16 августа 2020 17:39
  dust endi dust emasdur afsus muxabbatxam muxabbd emas taqdir mendan niga burdeng yuz baxorimni kumdi xoru xas men ishondim sevgiga afsus qulim tutib kutgandim afsus semi berganlareng buldi sovvuq kuz
 4. Офлайн
  dddd
  dddd 21 мая 2020 05:47
  ddddddddddd

Фикр қўшиш