Қабрим узра кутараман бош! севги хакида шеър

Қабрим узра кутараман бош!
Қабрим узра кутараман бош!


Мени "сев"деб қилмайман талаб.
Мажбурий севишга йўқ менда хавас.
Фақат ўлганимда кўздаги ёшинг.
Томчи бўлиб оқсин юзингда бирпас.

Майли боравер, кетавер майли.
Ўзга ёр кўксига шамолдай елгин.
Фақат ўлганимда ёринг етаклаб.
Кабрим томон бирбор зиёрат қилгин.

Агар келсанг кўз юмганимда.
Кабрим узра тўксанг қатра ёш.
"Севги" дея ўлимни енгиб.
Қабрим узра кутараман бош!

Булди энди бокмайман ортга...

Мухаббат бир оташин гулхан Парвонадек урдим узимни Мен бир ошик телба мисоли Тиёлмадим сира узимни......

Кузлар борки

Кузлар борки тик бокади хаё унга бегона, Кузлар борки хар карашда сизни айлар девона, Кузкар борки карашда ниманидир кузлайди, Аммо сизнинг кузларингиз садокатдан сузлайди....

Чиройли кизлар

Бугун каршингизда бошимни эгиб, Минг бора сизлардан сурай узурлар, Кунглингиз ранжитиш эмас‘ ниятим, Мени севиб колган чиройли кизлар!......

Азизим севгимиз абадий булсин

Азизим севгимиз абадий булсин Бахт бизга доимо кучогин очсин Чин севги дунёда булса бир дона У хам иккимизнинг севгимиз булсин...!...

Инсон борки севгига кодир

Инсон борки севгига кодир, Хар бир калбнинг эгаси бордир. Гар мухаббат сенга интилса, Юрагингда менга жой колдир....

Пинхона севгим хеч булмайди ошкор

Севги доим менинг эзиб бу дилим Кузларим ёшлатиб кетар ногахон Гуёки конга белайди кунглим Севгим гулларини юлади хар он......

Рашксиз мухаббатнинг узи булмайди

Рашксиз мухаббатнинг узи булмайди. Рашкли мухаббат ута ёнмайди. Рашк килме дийман у юрак куймайди. Сизни узгаларга бергим келмайди....!...

Сен Мени Севмагансан!

Суйганимда багримдан,  Бекорга кетмагансан,  Энди билдим эй ёрон,  Сен мени севмагансан... ...

Дунёда булмайди севгисиз юрак

Дунёда булмайди севгисиз юрак, Инсонга хамиша мухаббат керак. Мухаббат инсоннинг, ёруг юлдузи, У билан ёругдур кеча кундузи...!...

Умидим узгим йук армондан кочиб

Умидим узгим йук армондан кочиб, Юрагим турида турсанг нур сочиб. Дардинг ололсайдим хар тонг куз очиб, Ёнимда кулганинг узи бахт менга....

Изохлар 4

 1. Офлайн
  Тажикистан СаркамишИсмоил
  Тажикистан СаркамишИсмоил 23 февраля 2021 19:14
  Хозир хамма нарса
  пулга боглик булиб
  колди кизлархам
  боеликни танлаябди
  севгини эмас ??
 2. Офлайн
  Исмоил
  Исмоил 23 февраля 2021 17:22
  Мухабат бу армон
  Севги бу азоб
 3. Офлайн
  oxun shamsharov
  oxun shamsharov 16 августа 2020 17:39
  dust endi dust emasdur afsus muxabbatxam muxabbd emas taqdir mendan niga burdeng yuz baxorimni kumdi xoru xas men ishondim sevgiga afsus qulim tutib kutgandim afsus semi berganlareng buldi sovvuq kuz
 4. Офлайн
  dddd
  dddd 21 мая 2020 05:47
  ddddddddddd

Фикр қўшиш