Эй Севгилим! севги хакида шеър

Эй Севгилим!
Эй Севгилим!


Эй Севгилим!
Қуёш хам мендан олисда, ой хам...

Аммо хеч бир тонгим қуёшсиз, хеч бир кечам ойсиз ўтмайди...
Худди қалбим, Сендан воз кечолмагани каби...

Унутма ёр..

Унутма ёр, мен зорингни, согинганман дийдорингни, Икки зулфи зуннорингни,  икки чашми хуморингни....

Мани севасанми

Мани севасанми 😘 ✨ Жонимдан ортик кураман 😍 🌟 куни келиб сизни севмай куйсамчи 😝 😜 ❤️унда иккимиз учун хам, узим севаман 💋 👑 Жиннивойим хар нафасимда сизни севаманнннн 😈...

Ишончим, борлигим, умидим узинг

Ишончим, борлигим, умидим узинг, Дунёда топганим, бойлигим узинг. Сен кандай севасан билмадим аммо, Хаммадан кизгониб севганим узинг...! 💖💝...

У хохлаган...

У хохлаган хамма нарсани бера олмаслигим мумкин, лекин, узимда борининг хаммасини бера оламан!...

Юрак нега азоб берасан

Юрак нега азоб берасан.? Нега факат у деб урасан.? Сенга шунча азоб берса хам, Нега ёлгиз уни севасан....

Кун келар бир буюк армон бўламан

Қайларда, ким билан вақтинг чоғ бугун. Юрган йўлларингда ким ўртоқ бугун. Юрагинг қалбимга кўп узоқ бугун. Ҳозирча ёдингда ёмон бўламан. Кун келар бир буюк армон бўламан....

Сизни қаттиқ севган юрак сизники

Уйқусиз тунларим қалбим сизники, Кўзимнинг ёши кўнглим сизники, Ширинг орзуларим дардим сизники, Сизни қаттиқ севган юрак сизники!...

Ўлсам ҳам барибир севаман сени

Кўзларим кўр бўлса, кўрмасдим сени, Юрагим тош бўлса, севмасдим сени, Майли хижрон азоби қийнасин мени, Ўлсам ҳам барибир севаман сени!...

Гижимланган когоз бурчакда бисёр

Гижимланган когоз бурчакда бисёр Сиёх тамом. Шеърлар конда ёзилди Кузларим юмилди юрагим хушёр Ишон! бугун кадринг ёмон сезилди...!!!...

Севганингиз майли мендан ортик булсин

Севганингиз майли мендан ортик булсин Бегим, Сизга мингта жоним тортик булсин. Сиз бор ерда хатар йули ёпик булсин, Хаёлимни обод килган бир гушасиз, Мен излаган дилозорим Сиз “уша” сиз......

Фикр қўшиш