Эй Севгилим! севги хакида шеър

Эй Севгилим!
Эй Севгилим!


Эй Севгилим!
Қуёш хам мендан олисда, ой хам...
Аммо хеч бир тонгим қуёшсиз, хеч бир кечам ойсиз ўтмайди...
Худди қалбим, Сендан воз кечолмагани каби...

Исмим янграр сузларингизда...

Сиз билмайсиз...жуда ёмонман, Калбингизга кирганман айтмай. Юлдузимсиз...багри осмонман, Сизни дейман...ахдимдан кайтмай......

Ваъда беринг...

Ваъда беринг, туролсангиз сузингизда, Караганда ишонч курай кузингизда. Ёлгон билан хаётимни безаманг... Рост гапиринг нима булса, кунглингизда!...

Иддао

Бир лаҳзада умрим ҳам ярим, Оҳ, ўйласам оғринади дил. Юрагимни тирнар дардларим, Гарддек кетди ўттиз етти йил....

Бахт гулларига кумилиб яшанг

Бахт гулларига кумилиб яшанг, Севги шаробига чумилиб яшанг. Дунёда хеч билманг кайгу нелигин, Севиб яшанг доимо севилиб яшанг...💞💞💞...

Дил огриги ёмон экан!

Тил чакар чаён екан дил огриги, улдиради илон екан дил огриги, Бесуяк тил йеткизган бу жарохатлар- Дил огриги ёмон екан дил огриги......

Сиз барибир севиб коласиз. олсам хакида шер

Ериб кетар калбингиз тоши  Окар кöздан ожизлик йоши  Йетмас екан инсон бардоши  Сиз барибир севиб коласиз. ...

Бориб куз ёшларинг артолмасам хам

Бориб куз ёшларинг артолмасам хам, Дардингни узимга ололмасам хам, Ёнингда умирбод кололмасам хам, То тирик еканман Гулим йиглама!!!......

Кузингга бокканда кузларим кулса...

Кузингга бокканда кузларим кулса, Юрак дийдорингдан севиниб урса, Севинчинг чехрамдан аксланиб турса, Мен бахтлиман дея уйлайман шунда....🌸🍃...

Сен булгин ёнимда доимо хамрох

Майли сен учун сунса хаётим, Майли сен учун синса канотим, Хар канча азобга берардим бардош, Сен булгин ёнимда доимо хамрох......

Севги Дунёсидан излангиз мени...

Гохи керак булсам сизларга агар. Шунчаки дунёдан изламанг мени. Кимгадир ёкарман кимлар суймайди Oртимдан ёмон суз сузламанг мени......

Фикр қўшиш