Эй Севгилим! севги хакида шеър

Эй Севгилим!
Эй Севгилим!


Эй Севгилим!
Қуёш хам мендан олисда, ой хам...
Аммо хеч бир тонгим қуёшсиз, хеч бир кечам ойсиз ўтмайди...
Худди қалбим, Сендан воз кечолмагани каби...

Сизни дейди...

Сизни дейди орзуларим, Тилакчаси, Йиглар ишкнинг жажжигина Юракчаси. Умрим сунгги тугагунча севай сизни, Сиз калбимнинг ёлгизгина Булакчаси....!...

Утмишини Рашк Килманг...

Утмишини Рашк Килманг...! Чунки Утмиш Яхши Булганда, Сизни Ёнизда Эмас...! Уни Ёнида Буларди. . .! ! !...

Шубхаланма мендан азизам...

Шубхаланма мендан азизам, Гохо сени унутиб куйсам. Сени ташлаб кетишим мумкин, Факат сендан олдинрок улсам......

Мани севасанми

Мани севасанми 😘 ✨ Жонимдан ортик кураман 😍 🌟 куни келиб сизни севмай куйсамчи 😝 😜 ❤️унда иккимиз учун хам, узим севаман 💋 👑 Жиннивойим хар нафасимда сизни севаманнннн 😈...

Сени согинишни яхши кураман

Сени согинишни яхши кураман... Сени рашк килиш Мен учун бахт... Сени курсам яшагим келади... Негадир сени севиш менга ёкади....

Сизни курганимдан бери бегонаман

Сизни курганимдан бери бегонаман Хайкириб юборгим келару жимман Кизганавераман сизни хаммадан. Рашк килганим билан сизга хеч кимман..!...

Унга айтинглар

Унга айтинглар уни согинганимни... Унга айтинглар уни севишимни... Унга айтинглар хамон уни кутётганимни... Факат унга айтманглар шу сузларни йиглаб айтётганимни..!!!...

Сенга ошикман

Сенга ошикман Согинчлар йироклада ошигим мени Сенга ошикман севаман сени Кайлардансан билмадим-у жоним Мухими борсан бу кувончим мени !...

Кимгадир шодликсан, ким учун кайгу…

Борликни жумбушка келтирсанг нима Сенгамас дустликка кунглим очардим Туткунлик одати ахир сенга хос. Эркинлик дардида сендан кочардим......

Шоир Курбон

Ошик дарди.  Мен сени севаман борим ,  Мендек хеч ким севолмас  Сенга курбон этай жоним,  Юрак сен-сиз яшолмас. ...

Фикр қўшиш