Сизни севиш севги хакида шеър

Сизни севиш
Сизни севиш


Кипригингиз уйғотар титроқ,
Нигоҳингиз ўзи иноят.
Сизни севиш саодат, бироқ
“Севаман” деб айтиш жиноят.

Ҳуснингизга тўйгунича то,
Кул бўлади тўрттала томон.
Сизни асраш буюк бахт, аммо
Сиздан кечиш дўзахдан ёмон.

Юзингиздан уялади ой,
Оёғингиз ўпади йўлак…
Сиз билан бу оламда чирой,
Сизсиз қуёш чиқмаса керак.

У хохлаган...

У хохлаган хамма нарсани бера олмаслигим мумкин, лекин, узимда борининг хаммасини бера оламан!...

Кулганим ёлгондир, куйганларим рост

Кулганим ёлгондир, куйганларим рост, Сани деб телба дилим тилиниб колди. Такдир деб атайми, ё дейми кисмат, Сансиз ёлгизлигим билиниб колди.....!!!...

Сени севганларим ёдинга тушсин

Кимнидир согиниб ёлгиз колганингда, Сени севганларим ёдинга тушсин. Кисматинг олдида ожиз колганда, Мени куйганларим ёдинга тушсин......

Хаёт жонингни кийнаган бир пайт

Хаёт жонингни кийнаган бир пайт, Калбинг озор чекиб кийналган пайт. Кузингни юмгин юрак юракдан, Мен хам ким учиндир керакман деб айт....

Жоним жисмингда жоним

Жоним жисмингда жоним, жозибангда жинниман. Жабрдаман жарликда, жонга жабр жаллодсан жасоратим, Жавобсиз жайронимсан жонимсан жамолинга жабр жонсиз, Жонга жабр жаллодсан.!...

Биласизми, кимлар севади

Биласизми, кимлар севади? Рашк килишни билганлар, Ахдига вафодор булганлар севади. Синовларга бардош берганлар, Oркага кайтмаслар севади. Гап сузлардан куркмаслар, Oллох берган неъматни увол килмаслар севади. Ана ушаларга висол ва бахт насиб этади....

Чинор романидан парча

Сизни биринчи бор курганимдаёк менга ёкиб колгансиз, лекин бу туйгу севгига айланади деб уйламагандим… Лекин юракка буйрук бериб булмас екан. Мен сизни чин дилдан севаман. Бунга ишонинг. «Аскар Мухтор»нинг «Чинор» романидан парча....

Sevgi romantika uchun sherlar Ишк кушиги

Ишк кушиги  Мен сенсиз ойи йук коронгу тунман  Куёши чикмаган булутли кунман  Бутун борлигини сукунат босган  Парийсин йукотган куриган кулман ...

Кузларим иложсиз тикилар эрга

Кузларим иложсиз тикилар эрга, Вужудимдан канча алам ёгмасин, Кизганиб турсамда у киздан сени, Дердим, кузларингдан хеч ёш томмасин...!...

Алам киларкан

Кимнидур севип   Уни ардокласанг Тунлар уйкудан кечсанг Уни уйласанг......

Изохлар 2

 1. Офлайн
  Асал
  Асал 7 января 2021 22:07
  Севги бу ширин туйгу агар севганингни ёнига булсанг бу дунёни гаму ташвишларини унутасан севги бу Оллохдан энг улуг немат биз бандалари томон юборилган
 2. Офлайн
  Jonibek
  Jonibek 30 августа 2020 23:56
  Sevgi yomon tuyg'udir ham barchasi Sevgi axmoalar isgi eng yaxshisi uyqudir

Фикр қўшиш