Сизни севиш севги хакида шеър

Сизни севиш
Сизни севиш


Кипригингиз уйғотар титроқ,
Нигоҳингиз ўзи иноят.
Сизни севиш саодат, бироқ

“Севаман” деб айтиш жиноят.

Ҳуснингизга тўйгунича то,
Кул бўлади тўрттала томон.
Сизни асраш буюк бахт, аммо
Сиздан кечиш дўзахдан ёмон.

Юзингиздан уялади ой,
Оёғингиз ўпади йўлак…
Сиз билан бу оламда чирой,
Сизсиз қуёш чиқмаса керак.

кизгалдокдай келган мехмонингизман

Бегим, мен алданган армонингизман,  Бу фоний дунёда ёлгонингизман.  Бегим,кукларга тенгсиз мен учун,  Мен эса бир кадри арзонингизман. ...

Мен сизни бир умр бахтли киламан

Сиз менинг борлигим жон-у жахоним, Узимнинг севгилим, азизим, жоним, Барчадан кизгонган рашкчи инсоним, Мен сизни бир умр бахтли киламан!......

Ҳаётимга қувонч берган азизимни соғиндим.

Ҳаётимга қувонч берган азизимни соғиндим. Дилимга нур бўлиб кирган қуёшимни соғиндим. Мени бахтли қила олган меҳрибоним сизни соғиндим....

Бахтларнинг улугин сизга тиларман

Бахтларнинг улугин сизга тиларман, Жон деса сиз учун жоним берарман. Унутманг юракдан айтган сузларим, Сизни танимдаги жон деб биларман....

Осмонга узатсам етади кулим

Осмонга узатсам етади кулим Севги изхор килишга ожиздир тилим Куркаман рад этсангиз огрийди дилим Хануз сизни севаман ёлгиз севгилим......

Хаётимга кириб келдингу

Хаётимга кириб келдингу, Хаётим хам узгарди буткул. Билмам такдир ёки тасодиф- Мухаббатга бошлаб кетди йул......

Корайиб йуколар...

Корайиб йуколар шафакнинг юзи. Тунинг кучогида беъдор юраман. Бир киз бор-дунёнинг энг ёмон кизи. Мен шу ёмон кизни яхши кураман....

Айриликдан куркаман!

Сени калбингда бирдона узим эдим,  Гуллар тутиб йулларингда шайдо эдим.  Ишонмайди хамон курган бу кузим,  хиёнат илдизлари тушиб янчар калбим,  Айриликдан жоним ёмон куркар эдим......

Йиглама севгилим армон йигласин

Йиглама севгилим армон йигласин Сен учун замину замон йигласин Менку сени севдим севиш хам савоб Ёмгирлар ёгдириб осмон йигласин...

Сен Мени Севмагансан!

Суйганимда багримдан,  Бекорга кетмагансан,  Энди билдим эй ёрон,  Сен мени севмагансан... ...

Изохлар 2

 1. Офлайн
  Асал
  Асал 7 января 2021 22:07
  Севги бу ширин туйгу агар севганингни ёнига булсанг бу дунёни гаму ташвишларини унутасан севги бу Оллохдан энг улуг немат биз бандалари томон юборилган
 2. Офлайн
  Jonibek
  Jonibek 30 августа 2020 23:56
  Sevgi yomon tuyg'udir ham barchasi Sevgi axmoalar isgi eng yaxshisi uyqudir

Фикр қўшиш