Аллоҳим бандам деб ўзи суйса бас узбекча шеър

Аллоҳим бандам деб ўзи суйса бас
Аллоҳим бандам деб ўзи суйса бас


Майли ахволимга хеч ким куймаса,
Одамлар хурматим жойига қўймаса.
Майли бутун дунё мени суймаса,
Аллоҳим бандам деб ўзи суйса бас...!

Қулоқ солинг дўстлар шу сафар

Қулоқ солинг дўстлар шу сафар, Унутилсин бари дард, азоб. Шукр дейлик, туриб тонг саҳар, Яхшиликка ёзилар савоб......

Гамлар келиб йиглатса

Гамлар келиб йиглатса чиданг барига Душман келиб кулса кетинг нарига Кумилиб кетманг сиз дунё гамига Хафа булманг хаёт хали олдинда...!...

Кизларингиз атлас куйлак кийиб юрса

Гузалларга кушиб берса гузал хаё, Турфа либослардан узни тийиб юрса. Жилосига неча юрт булган махлиё, Мафтуналар атлас куйлак кийиб юрса......

Сен ишон

Сен ишон, хаммаси яхши булади, Кайтади юракка орому кувонч. Ишонгил, кузларинг яна кулади, Гам чекма, бу йулда мухими-ишонч!......

ЖУМАГА БОШЛАНГ

ЖУМАГА БОШЛАНГ Нафратдаман ўзимдан ўзим,  Гуноҳлардан вужудим заранг,  Кўр эканман очилди кўзим,  Оға мени жумага бошланг....

Хар кимнинг хаёти хар хил утади

Хар кимнинг хаёти хар хил утади Инсон узидан утганин узи билади Ночорлар устидан асло кулманггиз Бу кайтар дунёдир хамма куради....

Хижрон кечасида келмаса уйку

Хижрон кечасида келмаса уйку Сани бедор этган менинг ёдимдур. Калбинга чук солса оташин туйгу. Алов булиб курингай манинг исмимдур....

Капалаклар одамлардан мехрибон

Тугилгандан мен шурликнинг багрим кон, Бир жисмимда талашади икки жон. Жон талашсам, тепамда чарх урган ул, Капалаклар одамлардан мехрибон…...

Давлатим борида...

Давлатим борида дустларим бисёр Хар бир сузим гоёки фармон Дуст болгинки куёшу осмон Дустим деб берайин сениг учун жон...

Кимнидир бахтдан кукси осмон

Кимнидир бахтдан кукси осмон, Кимнидир дардлари чексиз уммон. Яна кимнидир багри тош, Кимнидир эса кузларида ёш....

Изохлар 1

  1. Офлайн
    Muhriddin
    Muhriddin 16 марта 2022 17:04
    Telegram kanalingiz bormi?

Фикр қўшиш