Менсиз сизга қийин менсиз ёлғизим согинч хакида шеър

Менсиз сизга қийин менсиз ёлғизим
Менсиз сизга қийин менсиз ёлғизим


Кунлар тун бўлади унутолмайсиз
Жигар ҳун бўлади унутолмайсиз
Оҳ бе ун бўлади унутолмайсиз
Менсиз сизга қийин менсиз ёлғизим!

Сени мангу кутавераман...

Oлислардан бахтингни тилаб, Зимдан мехрим тутавераман. Oрзуларим армонга белаб, Бир узингни кутавераман......

Хар тонгда мен сизни уйлайман!

Билсанг, мен тонгнинг асир, Согичим шабнам-ла силайма. Лиммо-лим ишкимнинг каср, Хар тонгда мен сизни уйлайман!...

Йуксизу ёнимда бордексиз гуё

Йуксизу ёнимда бордексиз гуё, Юракдан согиниб кетавераман, Келмогингиз мен учун туш бир руё, Хар нафас согиниб кетавераман....

Ашаддий юракни курмасанг булди.

Саодат сокмогин излайин узок, Сен бахтинг йулидан тоймасанг булди. Менга куп куринди севгидан кийнок, Сен ишкнинг сурурин куймасанг булди......

Бугун сени кўзларингни соғиндим

Хамон ёдимдадир ўтли нигохлар Хамон ёдимдадир баҳтиёр дамлар Ёдимда хали хам таъсирли онлар Бугун сени кўзларингни соғиндим......

Эр юзини копласа корлар

Эр юзини копласа корлар, Юрагимга тулдурса зорлар. Согинганим эмас бахорлар, Факат сизни согиндим...!...

Согиндингизми

Багрингизга ойдек ботгим келади, Хаётимсиз дея айтгим келади. Согинчни ховучлаб ичгим келади, Айтинг сиз хам мени СOГИНДИНГИЗМИ ?......

Яна мактуб, кераксиз қоғоз...

Яна мактуб, кераксиз қоғоз, Қўлингизда титраб турибди. Яна кўнгил тентираб бир оз, Меҳрингизни излаб юрибди !...

Бугун сени яна согиндим

Бугун сени яна согиндим, Эслаб туриб уша кунларни. Ахир кандай унутай гулим, Бегим деган ширин сузларни......

Сенсизликка урганиб колдим

Сен йук сенсизликка урганиб колдим, Унгача айрилик утида ёндим. Хаммадан, хаттоки узимдан толдим, Энди сенсизликка урганиб колдим......

Изохлар 1

  1. Офлайн
    Orzugul
    Orzugul 17 ноября 2020 18:03
    Zur sher Gap yuq zur chiqibdi

Фикр қўшиш