Менсиз сизга қийин менсиз ёлғизим согинч хакида шеър

Менсиз сизга қийин менсиз ёлғизим
Менсиз сизга қийин менсиз ёлғизим


Кунлар тун бўлади унутолмайсиз
Жигар ҳун бўлади унутолмайсиз
Оҳ бе ун бўлади унутолмайсиз
Менсиз сизга қийин менсиз ёлғизим!

Куйинг!

Видоларни куйламанг ортик, Oртик суратини чизманг хижронинг. Кайдан хам биларсиз энг кучли согинч Умрин тул килишини ошик инсоннинг.......

Тунлари хаёлинг безовта этиб

Тунлари хаёлинг безовта этиб, Хижронни урнига армон буламан. Калбинг тубида сугиниб ётган, Сени согинтирган инсон буламан....

Ашаддий юракни курмасанг булди.

Саодат сокмогин излайин узок, Сен бахтинг йулидан тоймасанг булди. Менга куп куринди севгидан кийнок, Сен ишкнинг сурурин куймасанг булди......

Юрак юрагимдан сени согиндим

Титрок лабларимда номингни айтиб, Дунёни унутиб сенга талпиндим. Хар кун курмасамда кузларим юмииб, Юрак юрагимдан сени согиндим.....

Йуксизу ёнимда бордексиз гуё

Йуксизу ёнимда бордексиз гуё, Юракдан согиниб кетавераман, Келмогингиз мен учун туш бир руё, Хар нафас согиниб кетавераман....

Сизни уйлаб-уйлаб бугун хам утди

Тун чукиб борликни домига ютди. Кимдур мени эслаб, кимдур унутди. Юрагим эриди ширин туш каби, Сизни уйлаб-уйлаб бугун хам утди....

Хар тонгда мен сизни уйлайман!

Билсанг, мен тонгнинг асир, Согичим шабнам-ла силайма. Лиммо-лим ишкимнинг каср, Хар тонгда мен сизни уйлайман!...

Согинасан бир кун...

Согинасан бир кун карашларимни, Учрашув онларни бахор чогларни. Согинасан бир кун сизлашларимни, Кетар чогингдаги бокишларимни......

Согинаман, кургим келар

Согинаман, кургим келар, Мен учун ягонасиз, Хаётим дейману лек хаётимданда алосиз. Билсангиз бу кунларим мазмунлидир сиз билан, Сизга булган мехримни айтиш кийин суз билан...!...

Согинсамда юрак тутиб

Согинсамда юрак тутиб, Мен ёнингга бормай севдим, Севганимни пинхон тутиб, Сенга дилим ёрмай севдим...!...

Изохлар 1

  1. Офлайн
    Orzugul
    Orzugul 17 ноября 2020 18:03
    Zur sher Gap yuq zur chiqibdi

Фикр қўшиш