Сени соғиндим деб айтолмадим согинч хакида шеър

Сени соғиндим деб айтолмадим


Кўзларим соғиниб излаганда,
Юрагим сени деб йиғлаганда,
Вужудим соғинчдан титраганда,
Сени соғиндим деб айтолмадим

Тунлар мени ҳижрон қийнаганда,
Юрак сени исминг такролганда,
Танам соғинчдан титраганда,
Сени соғидим деб айтолмадим.

Кўзлар сенсиз зулматда қолганда,
Қўлларим меҳрингсиз музлаганда,
Лабларим соғинчдан титраганда,
Сени соғиндим деб айтолмадим.

Соғинсамда бир бора боролмадим,
Кўзлар излганда тополмадим.
Қалб ҳар зарбида сени деганда,
Сени соғиндим деб айтолмадим

Минг азоб берсада тикан

Минг азоб берсада тикан. Согинч азобига ухшамас экан. Кузлар чарчасада интизорликдан. Инсон СОГИНИШДАН тухтамас экан....

Согинч азобига беролмай бардош.

Согинч азобига беролмай бардош. Баъзан гудак каби йиглаб коламиз. Уйкусиз кузларга келганда ёш. Севгининг кучига койил коламиз....

Ёлгиз кунларизда эслайсиз мени

Ёлгиз кунларизда эслайсиз мени Согинч багрига олиб кетаман Шунчаки уткинчи деб ким айтди мени Калбингизда бир умр колиб кетаман...!...

Юракдаги гапларимни илинганим

Юракдаги гапларимни илинганим, Дард келса сиз бор дея овунганим. Узокларда булсангизда суянганим. Согинтирб куйдингизку согинганим...!...

Согинчли...

ЙИГИТ: Гулим сени согиниб келдим. Айтгин энди калбда борингни. Жим булганча яна индамай. Кийнамагин севар ёрингни. КИЗ: Oзор чекманг хечам азизим. Севар ёрим ёнимда булинг! Айтолмайман хисларим баён. Согинчларим кузда намоён......

Согиндим согинчим сен билан колган

Согиндим согинчим сен билан колган, Кулларинг тафтини кулим унутган. Кузларим каъридан сийратинг кетган, Барибир лабларим исминг пичирлар....

Кимнидир согиниб севиб яшайди

Хаёт деб аталган ушбу дунёда Одамзод согинчсиз яшай олмайди Хатто дунёдаги энг телба инсон Кимнидир согиниб севиб яшайди....

Дилдаги орзулар армон булмайди

Дилдаги орзулар армон булмайди! Кутилган висоллар хижрон булмайди! Согинган инсонинг сени согинса! Сенданда бахтлирок инсон булмайди....

Мен сени согиниб уларман бир кун

Мен сени согиниб зор-зор йигладим, Севгимни этолмай изхор, йигладим, Расмингга термулиб, бедор йигладим, Хажрингда кун-бакун сурарман бу кун, Мен сени согиниб уларман бир кун......

Oлисдаги якиним...

Oлисдаги якиним, сиз бор- мен хам тирикман, Кувончизга хамнафас, гамларизга шерикман. Oлисдаги якиним, куришмокка муштокман, Сиз мен учун кадрдон, мен хам сизга инокман. Oлисдаги якиним, сог-омон булинг доим, Бахт, кувонч кучогида куришайлик илойим......

Фикр қўшиш