Сени соғиндим деб айтолмадим согинч хакида шеър

Сени соғиндим деб айтолмадим


Кўзларим соғиниб излаганда,
Юрагим сени деб йиғлаганда,
Вужудим соғинчдан титраганда,
Сени соғиндим деб айтолмадим


Тунлар мени ҳижрон қийнаганда,
Юрак сени исминг такролганда,
Танам соғинчдан титраганда,
Сени соғидим деб айтолмадим.

Кўзлар сенсиз зулматда қолганда,
Қўлларим меҳрингсиз музлаганда,
Лабларим соғинчдан титраганда,
Сени соғиндим деб айтолмадим.

Соғинсамда бир бора боролмадим,
Кўзлар излганда тополмадим.
Қалб ҳар зарбида сени деганда,
Сени соғиндим деб айтолмадим

Бир бора тушунгин согиндим сени

Зурга яшаяпман юрагим хаста, Калбимда йигилган алам бир даста, Келмасанг тухтайди бу юрак аста, Булди бас кийнама, кийнама мени, Бир бора тушунгин согиндим сени.......

Бугун жуда Согиндим

Мехр топдим бир инсондан Кунглим чуккан кунлари Дардларимни бахам курдим гох кундуз, гох тунлари Ширин сузин эшитганда кунглим тулиб овундим Хар кундан хам у инсонни бугун жуда Согиндим....

Узун тунлар согинган нахорим булинг

Узун тунлар согинган нахорим булинг, Совук кишлар согинган бахорим булинг. Нафис шамол согинган ифорим булинг, Ширин уйку согинган бедорим булинг....

Нечун келмадинг…???

Сени кутдим, кутдим куп узок Йулларингга кузларим мушток Келишингдан айлабон огох Бевафо ёр нечун келмадинг?......

Сени узим эмас кузим согинар

Сени узим эмас кузим согинар Сомондай саргайган юзим согинар Келмасанг бахорим дилим согинар Кел жоним келакол туним согинар......

Бу тун

Бу тун сенга етмас йулимдир менинг Бу тун сенга элтар ёлгиз нажотим. Минг йилки пиёда кезиб умримни Сени тушларимдан топдим хаётим......

Согинчим ичимга ютиб яшайман!

Бир кун учраштирар бизни тасодиф, Уша тасодифни кутиб яшайман. Умримни багишлаб сени курмокка, Согинчим ичимга ютиб яшайман!...

Бугун сени кўзларингни соғиндим

Хамон ёдимдадир ўтли нигохлар Хамон ёдимдадир баҳтиёр дамлар Ёдимда хали хам таъсирли онлар Бугун сени кўзларингни соғиндим......

Ва нихоят согинибсанда

Йиглаяпсан кузларингда ёш Сен хам мендек огринибсанда Соткин кöзинг килиб куйди фош Ва нихоят согинибсанда......

Мени согингансан мехримга

Мени согингансан мехримга зорсан. Мени хам кургинг келар калбимга ёрсан. Ёлгизман. Oжизман. Сенсизман жоним. ЁНИМДА ЙУКСАНУ, ЁДИМДА БOРСАН...! Кураману, аммо куришолмайман. Сен билан дардларим булишолмайман. Хамон сенсизликка куниколмайман. ЁНИМДА ЙУКСАНУ, ЁДИМДА БOРСАН...

Фикр қўшиш