Сени соғиндим деб айтолмадим согинч хакида шеър

Сени соғиндим деб айтолмадим


Кўзларим соғиниб излаганда,
Юрагим сени деб йиғлаганда,
Вужудим соғинчдан титраганда,
Сени соғиндим деб айтолмадим


Тунлар мени ҳижрон қийнаганда,
Юрак сени исминг такролганда,
Танам соғинчдан титраганда,
Сени соғидим деб айтолмадим.

Кўзлар сенсиз зулматда қолганда,
Қўлларим меҳрингсиз музлаганда,
Лабларим соғинчдан титраганда,
Сени соғиндим деб айтолмадим.

Соғинсамда бир бора боролмадим,
Кўзлар излганда тополмадим.
Қалб ҳар зарбида сени деганда,
Сени соғиндим деб айтолмадим

Согинчинг багримни тилгувчи ханжар

Согинчинг багримни тилгувчи ханжар, Сенсизлик догида юрак хам санчар, Айрилик жонимни аямай янчар, Нахотки армонсан енди севгилим,...

Сени кандай согинганимни...

Кукда янги ой чиккан кара Дардлар эзар жисму танимни Ишонмасанг шу ойдан сура Сени кандай согинганимни......

Гулим Сани Согиндим

❤️Гулим Сани Согиндим❤️ Жуда Азобли а? Унга Ёзасану Лекин Жавоб Oлмайсан, Жуда Азобли а? Уни Курасану Лекин Ёнингдамас, Жуда Азобли Тунлари Куздаги Ёш Билан Уни Эслатадиган Кушикларни Эшитиш...

Бугун Севгим Армон Болди хакида шер

икки йиллик севгим Бир зумда сунди  на килай дакдиримга тан бераман енди...

Сен билан куришиш учун...

Сен билан куришиш учун хар - хил бахоналар кидиришим шарт эмас согинганимни узи етади...!...

Минг азоб берсада тикан

Минг азоб берсада тикан. Согинч азобига ухшамас экан. Кузлар чарчасада интизорликдан. Инсон СОГИНИШДАН тухтамас экан....

Бахор ёмгиридек ёкимли сузлар

Бахор ёмгиридек ёкимли сузлар, Мунгайиб термулар мехирли кузлар, Каерда колган мен кутган хислар, Согиндим бахорим сенчи согинмадингми?💔😔...

Тунлари хаёлинг безовта этиб

Тунлари хаёлинг безовта этиб, Хижронни урнига армон буламан. Калбинг тубида сугиниб ётган, Сени согинтирган инсон буламан....

СОГИНЧ

СОГИНЧ..... Яна Бугун Колимда Калам  Юрагимда Дарт Тула Алам, Нетай Согиниб Кедим Азоблардан Кийналиб Кетдим,...

Юракдаги гапларимни илинганим

Юракдаги гапларимни илинганим, Дард келса сиз бор дея овунганим. Узокларда булсангизда суянганим. Согинтирб куйдингизку согинганим...!...

Фикр қўшиш