Сени соғиндим деб айтолмадим согинч хакида шеър

Сени соғиндим деб айтолмадим


Кўзларим соғиниб излаганда,
Юрагим сени деб йиғлаганда,
Вужудим соғинчдан титраганда,
Сени соғиндим деб айтолмадим


Тунлар мени ҳижрон қийнаганда,
Юрак сени исминг такролганда,
Танам соғинчдан титраганда,
Сени соғидим деб айтолмадим.

Кўзлар сенсиз зулматда қолганда,
Қўлларим меҳрингсиз музлаганда,
Лабларим соғинчдан титраганда,
Сени соғиндим деб айтолмадим.

Соғинсамда бир бора боролмадим,
Кўзлар излганда тополмадим.
Қалб ҳар зарбида сени деганда,
Сени соғиндим деб айтолмадим

Согиндим деган суз камлик киляпти

Согиндим юракдан, кургим келяпти, Согинч юрагимни тигдай тиляпти. Сен менга бошкача бир суз ургат, Согиндим деган суз камлик киляпти...!...

Кутиб кутиб чарчадим

Мен кутганим келар качон. Согиндимку билар качон. Кулиб менга карар качон. Кутиб кутиб чарчадим......

Согинчли кунларда сизга булсам зор

Согинчли кунларда сизга булсам зор. Менинг кузларимни килманг интизор, Мен сиздан хеч нарса сурамаяпман Факат эслаб туринг бир кунда бир бор...!...

Бир бора тушунгин согиндим сени

Зурга яшаяпман юрагим хаста, Калбимда йигилган алам бир даста, Келмасанг тухтайди бу юрак аста, Булди бас кийнама, кийнама мени, Бир бора тушунгин согиндим сени.......

Сиз хали куп бора эслайсиз мени...

Сиз мени шунчаки унутолмайсиз Чикара олмайсиз хаёлингиздан. Хали куп эслайсиз кулишларимни, Излайсиз хаттоки аёлингиздан......

Сенга атаб статуслар ёзишдан...

Сенга атаб статуслар ёзишдан, бир кунда бир лахза булса хам эслармикан дея уйлашдан, азобли согинчдан хечам чарчамас экан бу юрак..❤...

Сенсизликка куникдим, кундим

Сенсизликка куникдим, кундим, Сенсизликка урганиб колдим. Лек согиниб бугун тонг сахар, Сени яна ёдимга олдим......

Мен сени жудаям, жуда согиндим

Хижронлар калбимни бунча езади, Армонлар орзунинг касрин бузади. Юрагим бир сенга зорлик сезади, Мен сени жудаям, жуда согиндим......

Бахор ёмгиридек ёкимли сузлар

Бахор ёмгиридек ёкимли сузлар, Мунгайиб термулар мехирли кузлар, Каерда колган мен кутган хислар, Согиндим бахорим сенчи согинмадингми?💔😔...

Sevgi romantika uchun sherlar Ишк кушиги

Ишк кушиги  Мен сенсиз ойи йук коронгу тунман  Куёши чикмаган булутли кунман  Бутун борлигини сукунат босган  Парийсин йукотган куриган кулман ...

Фикр қўшиш