Бугун сени кўзларингни соғиндим согинч хакида шеър

Бугун сени кўзларингни соғиндим
Бугун сени кўзларингни соғиндим


Хамон ёдимдадир ўтли нигохлар
Хамон ёдимдадир баҳтиёр дамлар
Ёдимда хали хам таъсирли онлар
Бугун сени кўзларингни соғиндим

Ёдимда севинчдан кулган юзларинг

Ёдимда савлатинг тўккан кезларинг
Ёдимда илк бора айтган сўзларинг
Бугун сени кўзларингни соғиндим

Сен бўлдинг мен учун ушалган армон
Сени кутсам босар дунёни бўрон
Сени ёдга олсам бўлади тўзон
Бугун сени кўзларингни соғиндим

Бугун нимагадир кўзларимда ёш
Йиғлагим келяпти қилолмай бардош
Оғриқдан ёрилай дияпти шу бош
Бугун сени кўзларингни соғиндим

Севги сўзин ёзиб чарчади қўллар
Севги сўзин айтиб толиқди тиллар
Севгидан азобда қийналди диллар
Бугун сени кўзларингни соғиндим

Мен соғинч боғида шеърлар битганман
Ва шу шеърларимни сувга отганман
Шу шеърим оҳири шундай деганман
Бугун сени кўзларингни соғиндим

Согинч азобига беролмай бардош.

Согинч азобига беролмай бардош. Баъзан гудак каби йиглаб коламиз. Уйкусиз кузларга келганда ёш. Севгининг кучига койил коламиз....

Куймаябди юрагимда гам

Куймаябди юрагимда гам Сенда мен йук, менда сен сал кам Келмаслигинг билиб турсам хам Кутмокдаман ёнгир остида....

Менсиз сизга қийин менсиз ёлғизим

Кунлар тун бўлади унутолмайсиз Жигар ҳун бўлади унутолмайсиз Оҳ бе ун бўлади унутолмайсиз Менсиз сизга қийин менсиз ёлғизим!...

Согиндим согинчдан уртанди калбим

Согиндим согинчдан уртанди калбим, Магрур эдим эгилди бошим. Кутмок деган шунчалар узун, Майли жоним сизни кутай улгунча....

Нахот энди куришмаймиз бизлар хеч

Нахот энди куришмаймиз бизлар хеч. Харакатга урин борми ёки кеч. Согиняпман, тунларим хам утмокда бедор. Сенхам согинасанми мани хеч...!...

Согинчлар калбимга бердику азоб...

Согинчлар калбимга бердику азоб, Гуёки булармиш орзуларим сароб. Лек сенга булган ишончим сунмас, Лек калбим сенсизликка кунмас....

Бир кун мен учун яша

Согинч кийнар тобора Кунглим сенла овора Холим сураб бир бора Бир кун мен учун яша Дардим тула бир олам Йиглар дилдаги нолам......

Жоним сизни биргина менмас

Жоним сизни биргина менмас, Маъюс боккан кузлар согинди. Жоним сизни биргина менмас, Юрак кумсаб, кунгил согинди......

Согиндим деган суз камлик киляпти

Согиндим юракдан, кургим келяпти, Согинч юрагимни тигдай тиляпти. Сен менга бошкача бир суз ургат, Согиндим деган суз камлик киляпти...!...

Узингни асра - Асра Ёлгизим

Калбимда ёзилган танхо бир исм, Согиниб кетсамда узимдан узим. Айтгим келар энг ширин сузим, Узингни асра - Асра Ёлгизим...!...

Фикр қўшиш