Бугун сени кўзларингни соғиндим согинч хакида шеър

Бугун сени кўзларингни соғиндим
Бугун сени кўзларингни соғиндим


Хамон ёдимдадир ўтли нигохлар
Хамон ёдимдадир баҳтиёр дамлар
Ёдимда хали хам таъсирли онлар
Бугун сени кўзларингни соғиндим

Ёдимда севинчдан кулган юзларинг
Ёдимда савлатинг тўккан кезларинг
Ёдимда илк бора айтган сўзларинг
Бугун сени кўзларингни соғиндим

Сен бўлдинг мен учун ушалган армон
Сени кутсам босар дунёни бўрон
Сени ёдга олсам бўлади тўзон
Бугун сени кўзларингни соғиндим

Бугун нимагадир кўзларимда ёш
Йиғлагим келяпти қилолмай бардош
Оғриқдан ёрилай дияпти шу бош
Бугун сени кўзларингни соғиндим

Севги сўзин ёзиб чарчади қўллар
Севги сўзин айтиб толиқди тиллар
Севгидан азобда қийналди диллар
Бугун сени кўзларингни соғиндим

Мен соғинч боғида шеърлар битганман
Ва шу шеърларимни сувга отганман
Шу шеърим оҳири шундай деганман
Бугун сени кўзларингни соғиндим

Согинсам айтмайман согиндим дея

Согинсам айтмайман согиндим дея Айтсам севгим сирин бузиб куяман Согинсам астагина деразангизга Юрагим расмини чизиб куяман...!...

Бир кун мен учун яша

Согинч кийнар тобора Кунглим сенла овора Холим сураб бир бора Бир кун мен учун яша Дардим тула бир олам Йиглар дилдаги нолам......

Эр юзини копласа корлар

Эр юзини копласа корлар, Юрагимга тулдурса зорлар. Согинганим эмас бахорлар, Факат сизни согиндим...!...

Сенсизликка куникдим, кундим

Сенсизликка куникдим, кундим, Сенсизликка урганиб колдим. Лек согиниб бугун тонг сахар, Сени яна ёдимга олдим......

Нетайин сиз томон талпинар юрак

Нетайин сиз томон талпинар юрак. Калбимда бор эди покиза тилак. Бегубор калбизга ухшайди юрак. Бугун СИЗНИ ЖУДА СОГИНДИМ...

Дунё азобидан чарчаса бу дил

Дунё азобидан чарчаса бу дил... Олис согинчдан хурсинар кунгил... Хаётда яшаш хам зерикарли бил... Энг якин инсонинг олисда булса......

Тушларингда мени кутиб тур

Кечалари ой аллалайди Юлдузлардан туморлар такиб. Тушларимга куп муралайди Гузал кизлар кошларин кокиб......

Бугун сени яна согиндим

Бугун сени яна согиндим, Эслаб туриб уша кунларни. Ахир кандай унутай гулим, Бегим деган ширин сузларни......

Согинчли...

ЙИГИТ: Гулим сени согиниб келдим. Айтгин энди калбда борингни. Жим булганча яна индамай. Кийнамагин севар ёрингни. КИЗ: Oзор чекманг хечам азизим. Севар ёрим ёнимда булинг! Айтолмайман хисларим баён. Согинчларим кузда намоён......

СОГИНЧ

СОГИНЧ..... Яна Бугун Колимда Калам  Юрагимда Дарт Тула Алам, Нетай Согиниб Кедим Азоблардан Кийналиб Кетдим,...

Фикр қўшиш