Сизни илк бор учратганимда севги хакида шеър

Сизни илк бор учратганимда


Қуш мисоли само кезгандим
Ўзни бахтли инсон сезгандим.
Ўша кундан кейин ўзгардим
Сизни илк бор учратганимда...

Таним музлаб қолганди бир он

Севингандим,бўлгандим шодон.
Хайр дея кетганди хижрон
Сизни илик бор учратганимда...

Қора кўзлар кулиб турарди
Ҳаёл,ҳаётим ўғирларди.
Қарашлар ҳам жоним оларди
Сизни илк бор учратганимда...

Севги нима тшуниб етгандим
Қўлингизни маҳкам тутгандим.
Бахт қасрига бирга кетгандим
Сизни илк бор учратганимда...

Бахт куйларди, рақсида ўзим
Чалкашганди сўзлаган сўзим.
Йўқотгандим ўзимни,ўзим
Сизни илк бор учратганимда...

Ўша кундек яшайман ҳамон
Шу ишқ берар юракка дармон.
Эх севгандим чинданда ёмон
Сизни илк бор учратганимда...

Канчалар кутдим мен шу онни

Канчалар кутдим мен шу онни Боримни бахш этай топсам имконни Юрагим сизники хатто рухим хам Энди бермок колди хаста бу жонни...!❤️💝...

Sevgi romantika uchun sherlar Ишк кушиги

Ишк кушиги  Мен сенсиз ойи йук коронгу тунман  Куёши чикмаган булутли кунман  Бутун борлигини сукунат босган  Парийсин йукотган куриган кулман ...

Ўша - Ўша юрак - Юрак ҳақида шеър

Ўша-ўша юрак, бу ўша юрак! суюкли, суюксиз, суяксиз юрак! Хар хил кўйга тушиб, ошаган синов керакли, кераксиз, юраксиз юрак!......

Умидим узгим йук армондан кочиб

Умидим узгим йук армондан кочиб, Юрагим турида турсанг нур сочиб. Дардинг ололсайдим хар тонг куз очиб, Ёнимда кулганинг узи бахт менга....

Сенга ошикман

Сенга ошикман Согинчлар йироклада ошигим мени Сенга ошикман севаман сени Кайлардансан билмадим-у жоним Мухими борсан бу кувончим мени !...

Сизни севаман деб куполлик килгум

Тилимдан отилди бекийим сузлар, Яралар бойлади хуфтон дилингиз. Барига чидайсиз, кай бахтни кузлаб?, Менгинага колди нечун кунингиз?......

Айриликдан куркаман!

Сени калбингда бирдона узим эдим,  Гуллар тутиб йулларингда шайдо эдим.  Ишонмайди хамон курган бу кузим,  хиёнат илдизлари тушиб янчар калбим,  Айриликдан жоним ёмон куркар эдим......

Роза сенга жоним

Чиройингни курганда кукда ой хам хижолат,  Юрак кургур бакириб калбдан кушик куйлар,  Марвар елканг коплаган тундек кора зилолинг,  Сен тамон чорлар пешвоз чиксанг не булар....

Сен кетасан

Сен кетасан, бўм-бўш қолар юрагим... Бийрон тилим нолалари тинади. Руҳиятим устунлари синади, Ҳеч кимсага гўё йўқдек керагим....

Дил огриги ёмон экан!

Тил чакар чаён екан дил огриги, улдиради илон екан дил огриги, Бесуяк тил йеткизган бу жарохатлар- Дил огриги ёмон екан дил огриги......

Фикр қўшиш