Сизни илк бор учратганимда севги хакида шеър

Сизни илк бор учратганимда


Қуш мисоли само кезгандим
Ўзни бахтли инсон сезгандим.
Ўша кундан кейин ўзгардим
Сизни илк бор учратганимда...

Таним музлаб қолганди бир он

Севингандим,бўлгандим шодон.
Хайр дея кетганди хижрон
Сизни илик бор учратганимда...

Қора кўзлар кулиб турарди
Ҳаёл,ҳаётим ўғирларди.
Қарашлар ҳам жоним оларди
Сизни илк бор учратганимда...

Севги нима тшуниб етгандим
Қўлингизни маҳкам тутгандим.
Бахт қасрига бирга кетгандим
Сизни илк бор учратганимда...

Бахт куйларди, рақсида ўзим
Чалкашганди сўзлаган сўзим.
Йўқотгандим ўзимни,ўзим
Сизни илк бор учратганимда...

Ўша кундек яшайман ҳамон
Шу ишқ берар юракка дармон.
Эх севгандим чинданда ёмон
Сизни илк бор учратганимда...

Севган юракни OЛЛOХ севаркан

Севган юракни OЛЛOХ севаркан, Севган юракни покдеб биларкан. Ишониб OЛЛOХга илтижо килсанг, Узинг орзу килган ёрни бераркан...!...

Севдим узим

Севдим узим Севди кузим Юракдаги Сунги сузим......

Рашк

Сени узимдан хам кизгониб, аммо Гулларга берибман кучокларингни. узим тишламайин бир бора хатто, Зиракка берибман кулокларингни....

Согинмасанг севги ширинмас

Согинмасанг севги ширинмас...! Хис килмашанг кадри билинмас...! Сенсиз хаёт менга кизикмас...! Бир умир севгимни унитмасанг бас...!!!...

Севаман деб севганимга айта олмайман

Севаман деб севганимга айта олмайман. Согинч азобида калбим тирнайман. Севаман деб айтсам агар севганимга Севгим рад этилишин тинглай олмайман...!...

Мен сизни хеч кимга бериб куймайман

Азобда колдирган ишкингиз учун, Дунёни ёндирган рашкингиз учун. Кунглимга уй курган мехрингиз учун, Мен сизни хеч кимга бериб куймайман!...

Йиғлаётган қиз

Бу оғир боғ ичра оғир қадамлар Ташлаб кетаётган оғиргина қиз, Дунё кўзларингдан дунё аламлар Томчилар, ҳар бири бир улкан юлдуз....

Бахтимга бор булгин жоним севгилим

Эшитсам овозинг хар дам нар нафас Сехрли сузингдан олсайдим доим дарс Сендан узга мухаббат керакмас бас Бахтимга бор булгин жоним севгилим......

Йўқотгим келмас

Хаёлда юзларинг суратин чиздим, Ишқнинг боғларини сен билан кездим. Ўшанда муҳаббат нелигин билдим, Мен сени йўқотгим келмас ҳеч қачон......

Мени айбим севганимми

-Мени айбим севганимми, -Севгида зор куйганимми, -Сендан шуни кутгандимми, -айт жонгинам......

Фикр қўшиш