Сенсиз ҳаёт йўқ севги хакида шеър

Сенсиз ҳаёт йўқ


Яхшиям биринчи муҳаббатимнинг гапларига лаққа тушмабман!

Энг тутуриқсиз одамлар ошиқлар бўлса керак!..
Бирортаси шу пайтгача сўзида турмаган!..
«Сенсиз ҳаёт йўқ!» – деб, мана, пенсиягаям чиқди ўша биринчи муҳаббатим…

Сени ким деб атай...

Сени ким деб атай, кимсан мен  учун? Тақдир менга берган  мукофотмисан? Ҳаёт  йўлимдаги синовлар учун,  Пешонамга битган  синоатмисан? Кимсан?......

Хаёт хам бир ширин эртакдай

Хаёт хам бир ширин эртакдай, Ахир яшаб булмас юраксиз. Осмонга юлдузлар керакдай, Сиз менга жудаям кераксиз!!!...

Сени йукотишни насиб этмасин

Куз келмай баргларни хазон этмасин. Мухаббат хар кимни сарсон этмасин. Биргина тилагим кодир Худодан Сени йукотишни насиб этмасин...💞💞💞...

Севги нима...

Севги нима илохий кучми? Севги нима итоат бурчми? Севги нима факат кутишми? Ёки севиб сунг унутишми?......

Нега сендан кечиб булмайди?

Кечиш мумкин гузал бахордан, Ундан кечсам жоним улмайди. Атиргулдан кечиш мумкину, Нега сендан кечиб булмайди?...

Кимгадир шодликсан, ким учун кайгу…

Борликни жумбушка келтирсанг нима Сенгамас дустликка кунглим очардим Туткунлик одати ахир сенга хос. Эркинлик дардида сендан кочардим......

Билиб куйинг...

Киприклар орасида саклайман сизни, Кузларим корасидай асрайман сизни. Хар он хар сония эслайман сизни, Билиб куйинг хеч кимга бермайман сизни..!...

Айбдорми?...

Коргим кеса козим айбдорми? согиндим деса созим айбдорми?  жондан севса юрак айбдорми?  ёки согинтирган сен айбдорми?...

Интернет миш-мишлари

Бу интернет дегани, Фиск-у фасод олами. Бир карасанг баъзида, Одам эмас одами......

Осмонга сочилган юлдузлар каби

Осмонга сочилган юлдузлар каби, Мухаббатим сенга чексиздир жоним. Васлингга эришмок сен билан булмок, Ягона орзуйим, танхо армоним......

Фикр қўшиш