Мен сени севаман демай севаман севги хакида шеър

Мен сени севаман демай севаман


Мухаббатинг бўғзим кўйдиргувчи чўғ,
Бир сени ўйласам олам бўлар йўқ,
Ишқинг юрагимга санчиб синган ўқ,
Мен сени севаман демай севаман.


Суйган бандасига ишқ насиб этган,
Севги достонлари кўп донғи кетган,
Нетай пешонамга шундайи битган,
Мен сени севаман демай севаман.

Вужудимни ўртар ишқ олов ёқиб,
Алам тиш қайрайди, эшигим қоқиб,
Азоблардан қутқар бир қиё боқиб,
Мен сени севаман демай севаман.

Сен табассум қилсанг кулганим ўша,
Чегарасиз бахтга тўлганим ўша,
Агар кўнглинг қолса ўлганим ўша,
Мен сени севаман демай севаман.

Сен билан гўзалдир дақиқа, оним, 
Боқиши умримга кўрк берган жоним,
Севаман демоққа йўқдир забоним,
Мен сени севаман демай севаман.

Осмонга сочилган юлдузлар каби

Осмонга сочилган юлдузлар каби, Мухаббатим сенга чексиздир жоним. Васлингга эришмок сен билан булмок, Ягона орзуйим, танхо армоним......

Сиздан кунглим совуб коляпти

Мендан узок кеттингиз нари Oшик юрак овуб коляпти Ужарлашиб борганиз сари Сиздан кунглим совуб коляпти......

Қийин бўлди

Етмади бир орзу-тилакка, Бўлинди минг битта бўлакка, Менга эмас, мендан хам кўпроқ, Қийин бўлди, шўрлик юракка....

Севги

Севги азобини севган биларкан,  Севги олар экан аклу хушингиз.  Лекин битта нарса алам киларкан,  Сизни севмаса гар севган кишингиз!...

Севганмисан...

Сезганмисан ёкишинг менга, Сен хакингда уйлашимни хеч? Сени хаёл сурдим дегунча, Пайдо булар калбимда севинч!......

Хаётга келарсан бир бор

Хаётга келарсан бир бор Хато килиб куйма зинхор Бахтли булиш уз кулингда Чин мухаббат булсин дилингда....

Бахтларнинг улугин сизга тиларман

Бахтларнинг улугин сизга тиларман, Жон деса сиз учун жоним берарман. Унутманг юракдан айтган сузларим, Сизни танимдаги жон деб биларман....

Йулларинг пойлайман тонгдан тунгача

Йулларинг пойлайман тонгдан тунгача, Кириб келсанг куним узгача. Кувониб юраман борлигинг учун. Хаёт тимсолида зурлигинг учун. Унутма севгилим. Севиб утаман Йулларингга даста гул куйиб кетаман....

Майлими тунлари келсам

Майлими тунлари келсам... Тушингда, Кафтинга кафтимни куйсам охиста, Елкангда жимирлаб утсам титрокдек, Сочларинг мехрла силасам аста......

Кун келар бир буюк армон буламан.

кайларда, ким билан вактинг чог бугун. Юрган йулларингда ким урток бугун. Юрагинг калбимга куп узок бугун. Хозирча ёдингда ёмон буламан. Кун келар бир буюк армон буламан......

Фикр қўшиш