Туни билан ёққан ёмғирлар севги хакида шеър

Туни билан ёққан ёмғирлар


Туни билан ёққан ёмғирлар
Ювиб ўтди тонглар юзини.
Мен изладим
ўзим учун сир
Бўлган бахтнинг ёруғ изини...


Келдими деб сендан хабарлар, 
Эшикларни неча бор очдим.
Дайди шамол бебош боладай
Деразамни синдириб қочди! 

Туни билан қийналди юрак
Ета олмай нур йўлларига.
Исминг қўнди капалак каби
Гоҳ тушимга, 
гоҳ қўлларимга...

Сен келмадинг, 
бироқ бу гал ҳам...
Мен куннинг қон юзига боқиб -
Ғижимланиб отилган хатдай
Юрагимни юбордим ёқиб!..

...Туни билан ёмғирлар ёғди...

Илк нигохим тушганда унга

Илк нигохим тушганда унга, Хеч кандай хис сезмаган эдим. Кунлар, ойлар, йиллар хам утди, Севиб колишимни билмаган эдим..!...

Сизни каттик севган юрак сизники!

Уйкусиз тунларим калбим сизники, Кузимнинг ёши кунглим сизники, Ширинг орзуларим дардим сизники, Сизни каттик севган юрак сизники!...

Сени севмай қўйдим

Сени севмай қўйдим, рости гап, Эсламай ҳам қўйдим, кўп бўлди. Гарчи қувончлардан маҳрумдир дилим, Гарчи ҳижрон уни бошпана қилди......

Бормагайман хаётингизга

Мен сизни хеч этмайман такиб. Халал бермам хаётингизга. Азоб чекманг токи мени деб. Бормагайман хаётингизга......

Сунги нафсимгча сени Севаман

😢Хеч бир вакт сенинг мехрингни унитмайман, бокишларингни хотирамда, исмингни эса юрагимда саклайман.. атрофимда булмасангда, сунги нафсимгча сени "Севаман"...

Ёниб учадиган шам эмас севги

Ёниб учадиган шам эмас севги Куриб кетадиган нам эмас севги Унут буладиган гам эмас севги Бахор шуъласидан кам эмас севги....

Бахт гул эмаски узиб кургани

Бахт гул эмаски узиб кургани, Ё шарбат эмаски таътиб кургани. Бахт севгидир, орзу ва тилак, Унга етишмок учун курашмок керак....

Жоним жисмингда жоним

Жоним жисмингда жоним, жозибангда жинниман. Жабрдаман жарликда, жонга жабр жаллодсан жасоратим, Жавобсиз жайронимсан жонимсан жамолинга жабр жонсиз, Жонга жабр жаллодсан.!...

Бир бора севги хакида янги шер

Чарчадим не килай сени хам кутиб,  коьяпман жонгинам сени унитиб.  еслатган лахзалар ескирар оьтиб,  келгин йонимга бир бора келгин.  тунлар кун каби оьтказган кечам,  чикмасди хайолинг йодимдан хечам....

Севги нима?

Севги бу - уйкудан уйгонганда калейсан деб уйкусираб килинган тонгги кунгирок Севги - овкат едингизми деб берилган савол Севги - иссикрок кийин деб айтилган буйрук Севги - узингизни эхтиёт килинг деб уялибгина айтилган суз Севги - кайдасиз йетиб бориб кунгирок килиб куйинг деб айтилган мехр Севги - хаёлда эмас....Хаётда яшаш Севги - минг марта...

Изохлар 1

  1. Офлайн
    yusupahmet
    yusupahmet 18 мая 2021 10:30
    Oran gowy eser eken

Фикр қўшиш