Туни билан ёққан ёмғирлар севги хакида шеър

Туни билан ёққан ёмғирлар


Туни билан ёққан ёмғирлар
Ювиб ўтди тонглар юзини.
Мен изладим
ўзим учун сир
Бўлган бахтнинг ёруғ изини...


Келдими деб сендан хабарлар, 
Эшикларни неча бор очдим.
Дайди шамол бебош боладай
Деразамни синдириб қочди! 

Туни билан қийналди юрак
Ета олмай нур йўлларига.
Исминг қўнди капалак каби
Гоҳ тушимга, 
гоҳ қўлларимга...

Сен келмадинг, 
бироқ бу гал ҳам...
Мен куннинг қон юзига боқиб -
Ғижимланиб отилган хатдай
Юрагимни юбордим ёқиб!..

...Туни билан ёмғирлар ёғди...

Сиз менинг бахтимсиз

💕Хар доим сизни борлигингизни хиси яна купрок яшагим келади ..! 💕 💕Хаелларимда эмас хаётим давомида мен билан булишингизни истайман..! 💕 💕Орзу булсин армон булмасин севгимиз хеч качон хазон булмасин..! 💕 💕Тилайман хар бир севишган севган инсони билан бахтли булсин бахтиёр булсин 💕 💕Сиз менинш шахзодам,суюкли ерим,борлик жахоним 💕 💕 Сиз менинг...

кизгалдокдай келган мехмонингизман

Бегим, мен алданган армонингизман,  Бу фоний дунёда ёлгонингизман.  Бегим,кукларга тенгсиз мен учун,  Мен эса бир кадри арзонингизман. ...

Мени хатто эсламайсан хам

Мени хатто эсламайсан хам. Согиниб хам куймайсан бир бор. Пок севгимга ачиниб дилдан. Йиглаяпман такрор ва такрор......

Бугун Севгим Армон Болди хакида шер

икки йиллик севгим Бир зумда сунди  на килай дакдиримга тан бераман енди...

Излаганмидинг?

Юрагимда битилар баъзан гузал байт, калбим ёлгизланди, ёнгинамга кайт. Биргина жавобинг, саволимга айт, Мухаббат, сен мени излаганмидинг?...

Сен Мени Севмагансан!

Суйганимда багримдан,  Бекорга кетмагансан,  Энди билдим эй ёрон,  Сен мени севмагансан... ...

Сансиз ёлгизлигим билиниб колди

Кулганим ёлгондир, куйганларим рост, Сани деб телба дилим тилиниб колди. Такдир деб атайми, ё дейми кисмат, Сансиз ёлгизлигим билиниб колди...!!!...

Калбимда коласиз хамиша хар он

Калбимда коласиз хамиша хар он, Хатто улим келиб килсахам гирён. Хаёлдан кетмайсиз хатто сунги он, Чин ошик сиз учун улса олибти. Малик жон сиз учун яшаб юрибти....

Хаётимга кириб келдингу

Хаётимга кириб келдингу, Хаётим хам узгарди буткул. Билмам такдир ёки тасодиф- Мухаббатга бошлаб кетди йул......

Сев

Кимлар жамолингга шайдо булади, Ишкингда куяди, адо булади. Сени севолмаслик хато булади, Сен хам мени сев, ёниб-ёниб сев......

Изохлар 1

  1. Офлайн
    yusupahmet
    yusupahmet 18 мая 2021 10:30
    Oran gowy eser eken

Фикр қўшиш