Сенга нима севги хакида шеър

Сенга нима


Менга оғир бўлар - сен ўлсанг...
сенга нима - ўлсам-ўлмасам
Менга оғир бўлар - йўқ бўлсанг...
сенга нима - бўлсам-бўлмасам...

Менга оғир бўлар - йиғласанг

ёхуд есанг юрак-бағрингни...
Сенга нима - жинни бўлмасанг
ташлаб кетсам ҳатто шаҳрингни...

Менга оғир бўларди - зорлаб
Тополмасанг бирор остона...
Сенга нима - товоним қонаб
бошим олиб кетсам - девона...

Менга оғир бўларди бир кун
юрагингни тешса бир эр - қурт...
Сенга нима - у қурт мен учун
бутун умр ясаса тобут...

Менга оғир бўлар - бу сочлар
оёғига илашса унинг...
Сенга нима - жим-жит оғочлар
жони бўлиб қолса жисмимнинг...

Сенга нима - шоири дилхун
кетса буткул узоқ ва узоқ...
Менга эса керакмас бир зум
сендан кейин бир зум яшамоқ...

Илк нигохим тушганда унга

Илк нигохим тушганда унга, Хеч кандай хис сезмаган эдим. Кунлар, ойлар, йиллар хам утди, Севиб колишимни билмаган эдим..!...

Сизни каттик севган юрак сизники!

Уйкусиз тунларим калбим сизники, Кузимнинг ёши кунглим сизники, Ширинг орзуларим дардим сизники, Сизни каттик севган юрак сизники!...

Сени севмай қўйдим

Сени севмай қўйдим, рости гап, Эсламай ҳам қўйдим, кўп бўлди. Гарчи қувончлардан маҳрумдир дилим, Гарчи ҳижрон уни бошпана қилди......

Бормагайман хаётингизга

Мен сизни хеч этмайман такиб. Халал бермам хаётингизга. Азоб чекманг токи мени деб. Бормагайман хаётингизга......

Сунги нафсимгча сени Севаман

😢Хеч бир вакт сенинг мехрингни унитмайман, бокишларингни хотирамда, исмингни эса юрагимда саклайман.. атрофимда булмасангда, сунги нафсимгча сени "Севаман"...

Ёниб учадиган шам эмас севги

Ёниб учадиган шам эмас севги Куриб кетадиган нам эмас севги Унут буладиган гам эмас севги Бахор шуъласидан кам эмас севги....

Бахт гул эмаски узиб кургани

Бахт гул эмаски узиб кургани, Ё шарбат эмаски таътиб кургани. Бахт севгидир, орзу ва тилак, Унга етишмок учун курашмок керак....

Жоним жисмингда жоним

Жоним жисмингда жоним, жозибангда жинниман. Жабрдаман жарликда, жонга жабр жаллодсан жасоратим, Жавобсиз жайронимсан жонимсан жамолинга жабр жонсиз, Жонга жабр жаллодсан.!...

Бир бора севги хакида янги шер

Чарчадим не килай сени хам кутиб,  коьяпман жонгинам сени унитиб.  еслатган лахзалар ескирар оьтиб,  келгин йонимга бир бора келгин.  тунлар кун каби оьтказган кечам,  чикмасди хайолинг йодимдан хечам....

Севги нима?

Севги бу - уйкудан уйгонганда калейсан деб уйкусираб килинган тонгги кунгирок Севги - овкат едингизми деб берилган савол Севги - иссикрок кийин деб айтилган буйрук Севги - узингизни эхтиёт килинг деб уялибгина айтилган суз Севги - кайдасиз йетиб бориб кунгирок килиб куйинг деб айтилган мехр Севги - хаёлда эмас....Хаётда яшаш Севги - минг марта...

Фикр қўшиш