Сенга нима севги хакида шеър

Сенга нима


Менга оғир бўлар - сен ўлсанг...
сенга нима - ўлсам-ўлмасам
Менга оғир бўлар - йўқ бўлсанг...
сенга нима - бўлсам-бўлмасам...

Менга оғир бўлар - йиғласанг

ёхуд есанг юрак-бағрингни...
Сенга нима - жинни бўлмасанг
ташлаб кетсам ҳатто шаҳрингни...

Менга оғир бўларди - зорлаб
Тополмасанг бирор остона...
Сенга нима - товоним қонаб
бошим олиб кетсам - девона...

Менга оғир бўларди бир кун
юрагингни тешса бир эр - қурт...
Сенга нима - у қурт мен учун
бутун умр ясаса тобут...

Менга оғир бўлар - бу сочлар
оёғига илашса унинг...
Сенга нима - жим-жит оғочлар
жони бўлиб қолса жисмимнинг...

Сенга нима - шоири дилхун
кетса буткул узоқ ва узоқ...
Менга эса керакмас бир зум
сендан кейин бир зум яшамоқ...

Согинсамда юрак тутиб

Согинсамда юрак тутиб, Мен ёнингга бормай севдим, Севганимни пинхон тутиб, Сенга дилим ёрмай севдим...!...

Бевафо деб дилингизни эзмай кетай...

Бевафо деб дилингизни эзмай кетай. Бахтли булинг бахтсизлигим сезмай кетай. Сиздан бездим мухаббатдан безмай кетай. Кузим тушди кузингизга ихтиёрсиз. Айриликдан сиз бунчалар бахтиёрсиз....

Буюк бахтни истаса эркак

Буюк бахтни истаса эркак, Юраги тула бардоши булсин. Минг битта харидоридан кура. Биргина вафоли йулдоши булсин....

Севаман тупроқлар остида қолиб

Севгига дард қўшиб куйлаганимда, Кўнглим сендалигин сезиб яшайсан. Тунлари яширин йиғлаганимда, Биламан, сен мени севиб яшайсан......

Менга жуда кераксан...

Куксимдаги юраксан, Мени кийнаб халаксан, Тушунгин ахир бугун, Менга жуда кераксан......

У хохлаган...

У хохлаган хамма нарсани бера олмаслигим мумкин, лекин, узимда борининг хаммасини бера оламан!...

Бизни ёлгон эмас рост юзлаштирсин

Бизни ёлгон эмас рост юзлаштирсин Оддий бир сароб эмас бахт бирлаштирсин Умр буйи кулимдан тутган ёлгизим Бизни армон эмас такдир бирлаштирсин....

Кетма…

Сен йўқ, бир кун қадринг билинар, Сен йўқ, юрак бағрим тилинар. Мендан йироқ кетмагин гулим, Васлингга зор этмагин гулим......

Кел яхшиси, севгимдан ҳайиқ

Кел яхшиси, севгимдан ҳайиқ, Бир умр бўл мендан эҳтиёт. Яширмайман, мен бахтга лойиқ, Лекин... лекин сен бахтдан зиёд......

Тоза юрак булса, каттик севардим

Бир тоза ишк булса, жоним берардим! Тоза калб булса, умрим берардим! Тоза дуст булса, дардим айтардим! Тоза юрак булса, каттик севардим!...

Фикр қўшиш