Мен ҳануз фалакка бегонадайман... севги хакида шеър

Мен ҳануз фалакка бегонадайман...


Аввал ҳайрон қолдинг, қувондинг, кулдинг,
Жим қотдинг. Кўзингга ёш олдинг бирдан.
Сўнг бегонадай менга термулдинг,

Йиғи нуқси урган нигоҳинг билан.

Хавотир ичинда дединг: "Мен кетдим..."
Тўхтадинг. Хўрсиндинг. Жўнадинг шитоб.
Кузги чорбоғ аро йўқолдинг, йитдинг,
Атлас либосларга беланган сароб.

Аввал ҳайрон қолдим. Бепарво кулдим.
Жим қотдим. Гўдакдай йиғладим бирдан.
Сўнгра бегонадай кўкка термулдим —
Мен ҳануз фалакка бегонадайман...

Сунги нафсимгча сени Севаман

😢Хеч бир вакт сенинг мехрингни унитмайман, бокишларингни хотирамда, исмингни эса юрагимда саклайман.. атрофимда булмасангда, сунги нафсимгча сени "Севаман"...

Сизни севаман деб куполлик килгум

Тилимдан отилди бекийим сузлар, Яралар бойлади хуфтон дилингиз. Барига чидайсиз, кай бахтни кузлаб?, Менгинага колди нечун кунингиз?......

Менга ҳиёнат қилсанг

Сени баҳтли қиламан, Сен хам бир мени севсанг. Билиб қўй, ўлдираман, Менга ҳиёнат қилсанг....

Менга жуда кераксан...

Куксимдаги юраксан, Мени кийнаб халаксан, Тушунгин ахир бугун, Менга жуда кераксан......

Сен менинг калбимда сунмас мухаббат

Сен менинг калбимда сунмас мухаббат, Кутсанг гар бир куни кайтаман албат, Севгимиз хурмати ростини айт факат, Жоним йулларимни кута оласанми...

Севги тарихи достони узун

Севги тарихи достони узун, Не килай, бу достон адо булмаса. Севги севги эмас, бир дил севса-ю Узга бир юракдан садо булмаса...

Юрагимни Этиб майиб

Юрагимни Этиб майиб. Сиз утасиз бир жилмайиб. Такдирдаму билмам айиб. Афсус сизни кеч учратдим......

Хаётда маъно йук яшашдан сенсиз.

Кимгадур висолсан, кимгадур хижрон. Кимгадур орзусан, кимгадур армон. Кимгадур бир умр, кимгадур бир он. Кимгадур томчисан, кимгадур уммон. Кимгадур аччиксан, кимгадур ширин. Хуллас «МУХАББАТСАН» дунёда тенсиз. Хаётда маъно йук яшашдан сенсиз....

Азизам танхосан бевафо ёрсан

Азизам танхосан бевафо ёрсан Клбимга ут солган ажиб пинхонсан Кийнама калнбимни огрийди жоним Ахир шу юракда узинг хам борсан....

Билмадим сиз мени севармикансиз

Билмадим сиз мени севармикансиз Мен каби согиниб юрармикансиз Сизга деб аталган мургак калбимни Жонгинам кадрига етармикансиз....

Изохлар 1

  1. Офлайн
    Dostonbek
    Dostonbek 5 июня 2021 09:32
    She'rlar yaxshi chiqqan

Фикр қўшиш