Мен ҳануз фалакка бегонадайман... севги хакида шеър

Мен ҳануз фалакка бегонадайман...


Аввал ҳайрон қолдинг, қувондинг, кулдинг,
Жим қотдинг. Кўзингга ёш олдинг бирдан.
Сўнг бегонадай менга термулдинг,

Йиғи нуқси урган нигоҳинг билан.

Хавотир ичинда дединг: "Мен кетдим..."
Тўхтадинг. Хўрсиндинг. Жўнадинг шитоб.
Кузги чорбоғ аро йўқолдинг, йитдинг,
Атлас либосларга беланган сароб.

Аввал ҳайрон қолдим. Бепарво кулдим.
Жим қотдим. Гўдакдай йиғладим бирдан.
Сўнгра бегонадай кўкка термулдим —
Мен ҳануз фалакка бегонадайман...

Согинсамда юрак тутиб

Согинсамда юрак тутиб, Мен ёнингга бормай севдим, Севганимни пинхон тутиб, Сенга дилим ёрмай севдим...!...

Sevgi romantika uchun sherlar Ишк кушиги

Ишк кушиги  Мен сенсиз ойи йук коронгу тунман  Куёши чикмаган булутли кунман  Бутун борлигини сукунат босган  Парийсин йукотган куриган кулман ...

Сени йукотишни насиб этмасин

Куз келмай баргларни хазон этмасин. Мухаббат хар кимни сарсон этмасин. Биргина тилагим кодир Худодан Сени йукотишни насиб этмасин...💞💞💞...

Кунгил йигкайдию жузкар кулади

Кунгил йигкайдию жузкар кулади. Тил хайт дейдию дил кетма дийди. Кузларим йулингда калбим кулингда. Кани энди доим булсанг ёнимда....

Зилола исм учун шер

З_улматдан йирокда яшаймиз гулим. И_шонгин сенга бу богланган дилим. Л_айли булинг узим сизга мажнун буламан. O_манат дунёда бахтга туламан. Л_атофатли хуснингизга ошикман узим. А_сил мухаббатга хамрохдир сузим. ...

Агар сен туш булсанг умурбот ухлай

Агар сен туш булсанг умурбот ухлай, Агар куз ёш булсанг бир умир йиглай, Агар юрак булсанг куксимда асрай, Жонимсан жонимдан мен кандай кечай.......

Хеч кимни севмадим сендан илгари

Хеч кимни севмадим сендан илгари Дунёга сен учун келган сингари Кунглимда мухаббат булибди пайдо Сендан узгасини демайман асло...!...

Сен сабаб севилиш бахтини туйдим

Сен сабаб севилиш бахтини туйдим, Кузларингга караб Бахтим деб суйдим. Ишон, севганимга ачинмай куйдим, Oллохим хамиша асрасин сени.......

Биз интернетда богланиб колганмиз

Биз интернетда богланиб колганмиз. Биз шунчаки ундаги инсонларга богланиб колганмиз. Хар кун улардан Хайирли тонг кутамиз. Сизни севаман деб такторлашини кутамиз...!...

Сенсиз яшолмайман дея олмадим

Кузларим согиниб излаганида, Юрагим сени деб йиглаганида, Вужудим согинчдан титраганида......

Изохлар 1

  1. Офлайн
    Dostonbek
    Dostonbek 5 июня 2021 09:32
    She'rlar yaxshi chiqqan

Фикр қўшиш