Мен ҳануз фалакка бегонадайман... севги хакида шеър

Мен ҳануз фалакка бегонадайман...


Аввал ҳайрон қолдинг, қувондинг, кулдинг,
Жим қотдинг. Кўзингга ёш олдинг бирдан.
Сўнг бегонадай менга термулдинг,

Йиғи нуқси урган нигоҳинг билан.

Хавотир ичинда дединг: "Мен кетдим..."
Тўхтадинг. Хўрсиндинг. Жўнадинг шитоб.
Кузги чорбоғ аро йўқолдинг, йитдинг,
Атлас либосларга беланган сароб.

Аввал ҳайрон қолдим. Бепарво кулдим.
Жим қотдим. Гўдакдай йиғладим бирдан.
Сўнгра бегонадай кўкка термулдим —
Мен ҳануз фалакка бегонадайман...

Билмадим сиз мени севармикансиз

Билмадим сиз мени севармикансиз Мен каби согиниб юрармикансиз Сизга деб аталган мургак калбимни Жонгинам кадрига етармикансиз....

Кулганим ёлгондир, куйганларим рост

Кулганим ёлгондир, куйганларим рост, Сани деб телба дилим тилиниб колди. Такдир деб атайми, ё дейми кисмат, Сансиз ёлгизлигим билиниб колди.....!!!...

ИЗЛАМАНГ МЕНИ 💔

ИЗЛАМАНГ МЕНИ 💔 Қайларда қолдинг деб изламанг мени, Интизор кўзингиз ирмоғидаман. Йўқ, йўқ, мени деб довондан ошган, Чашми изтиробнинг қирғоғидаман....

Кун келар бир буюк армон бўламан

Қайларда, ким билан вақтинг чоғ бугун. Юрган йўлларингда ким ўртоқ бугун. Юрагинг қалбимга кўп узоқ бугун. Ҳозирча ёдингда ёмон бўламан. Кун келар бир буюк армон бўламан....

Ишонмадинг менга Гулим

Ишонмадинг менга Гулим Сени каттик Севганимга Гох калбимга озор бердинг Сенга бир он зорлигимда......

Шод яшанг гамга берманг кунгил

Шод яшанг гамга берманг кунгил, Сиз хам бу дунёнинг Дурдонасисиз. Хазонлардан асранг хаёт гулини, Ахир сиз кимнидир Бирдонаси сиз....

Бир умр йулингизда интизор кузим

Бир умр йулингизда интизор кузим Доимо сизни деб яшайман узим Сиз учун дилдаги энг ширин сузим Хар онда биргаман сизла азизим...

Сенку, севгим, булажак ёрим!!!

Тунлар ухлай олмай уйлайман сени, Кундуз учратолмай уйлайман сени. Барча ше’рларимда суйлайман сени Сенчи, севгим, еслайсанми хеч!......

Ёмгир томчисидай, юзингга томсам

Ёмгир томчисидай, юзингга томсам, Томсаму калбингдан, аста жой олсам. Бахтингга айланиб "БАХТЛИ" килолсам, Канийди хозр ёнингда "БИР ЛАХЗА" булолсам....

Сиз барибир севиб коласиз. олсам хакида шер

Ериб кетар калбингиз тоши  Окар кöздан ожизлик йоши  Йетмас екан инсон бардоши  Сиз барибир севиб коласиз. ...

Изохлар 1

  1. Офлайн
    Dostonbek
    Dostonbek 5 июня 2021 09:32
    She'rlar yaxshi chiqqan

Фикр қўшиш