Мухаббат севги хакида шеър

Мухаббат
Мухаббат


Сен чиройли изҳор айтардинг,
Мен чиройли уялар эдим.
Сен мардликдан топгандинг камол,
Мен ҳаёдан улғаяр эдим.


Термулардинг менга авайлаб,
Нигоҳларинг сувдай пок эди.
Одамларнинг қалби қип-қизил,
Бизнинг юрак кўкдай кўк эди.

Ҳамма айтса, сизни севдим деб,
Сен айтардинг: саломатмисиз?
Мен ҳам суйдим дейиш ўрнига,
Кашф этардим янги-янги сўз.

Соғиндим деб айтмасдинг сира,
Суйдим десам бўларди уят.
Биз ҳеч қачон севдим демасдан,
Яратгандик улкан муҳаббат.

Хавасим келади кукдаги ойга

Хавасим келади кукдаги ойга Бехадик хар тунда деразанг бокар Хасадим келтириб тонги шабода Тузгитиб тулкиндай сочларин силар......

Мен сени севаман демай севаман

Мухаббатинг бўғзим кўйдиргувчи чўғ, Бир сени ўйласам олам бўлар йўқ, Ишқинг юрагимга санчиб синган ўқ, Мен сени севаман демай севаман....

Нигорим..!

Сенга караб булмас куёш кабисан,  Ихтиёр измингда, пойгакда орим.  хозирча сен ишкдан бир оз нарисан  Севгин тушунасан мени нигорим......

Борингизча севаман

Рашкчи ёрим рашк килинг рашкингизни севаман Жахил килиб кош чимиринг жахлингизни севаман Мени согиниб зор булинг зорингизни севаман. Сиз кандай булсангиз хам борингизча севаман....

Уткинчи дунёда алам меники

Уткинчи дунёда алам меники Номингиз ёзилган калам меники Уткинчи дунёда сизни юкотсам Жаннатларда албатта булинг меники...

Сиз факат менинг - факат меники болиинг

Армон эмас орзуйим булинг...😊 Куз ёшим эмас - суз бошим булинг...😘 Тилагим эмас - керагим булин..💕 Сиз факат менинг - факат меники болиинг...💞💞💞...

Качонки тошларда очилса гуллар

Качонки тошларда очилса гуллар, Качонки дарёда окмаса сувлар, Качонки кабрга кумсалар мени, Балки унутарман ушанда сени......

Ваъда беринг...

Ваъда беринг, туролсангиз сузингизда, Караганда ишонч курай кузингизда. Ёлгон билан хаётимни безаманг... Рост гапиринг нима булса, кунглингизда!...

Юрагим сезади сенинг келишинг

Юрагим сезади сенинг келишинг, Калбимни йиглатар кайтиб кетишинг, Менга керак эмас уткинчи хавас, Билгин факат етар мени севишинг...!...

Лабларингни мен курсам...

Лабларингни мен курсам,  Туйиб-туйиб упаман.  кувончларга мен тулиб,  Сени каттик кучаман. ...

Фикр қўшиш