Тунгиз мучали хакида

Тунгиз мучали хакида
Тунгиз мучали хакида

Тунгиз 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019 ТуНгИЗ ЙИЛИ Бу мучалда тугилганларни мардоновор феъл-атвори, одоб-назокат, хизматга шайлик, нозик табиатлилик хулклари бор. Уларга хеч иккиланмай ишониш мумкин, Улар факат тугри йулни танлашади. Улар виждонли ва мард кишилардир. Бошка кишилар билан тил топишиши кийин. Лекин дустларини хурмат килади. Тунгиз йилида тугилганлар кундалик харажатлари учун керакли маблагни топа олишади. Аммо бегамликлари туфайли ишлари ёмон тус олиши мумкин. Улар бегам куринсалар-да, аслида иродали ва ужардирлар. уйлаган ниятлатига еришиш учун бор кучини ишга солишади. Табиатан бакувватлар, уларнинг кучига хеч ким бас келолмайди. Бирок бирор карорга келишдан олдин унинг яхши ва ёмон томонларини узок киёслашади, шундай кезларда ён-беридаги кишилар назарида улар нима килишни билмаётгандек туюлишади. Хакикатда эса бундай эмас, улар уз ишини жуда яхши билишади, факат ишни мураккаблаштирмаслик, гохида унга зарар йетказмаслик учун узок вакт мулохаза юритишади. Ушбу йилда тугилган аёллар совга-салом килишни, шод-хурсандчиликни хуш куришади.Изохлар 2

Офлайн
Мухаммад содик
Мухаммад содик 8 января 2019 19:41
Тогри келади
Офлайн
Baxriddin
Baxriddin 24 ноября 2018 21:58
Ishlarim oldi

Фикр қўшиш