Тунгиз мучали хакида

Тунгиз мучали хакида
Тунгиз мучали хакида


Тунгиз 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019 ТуНгИЗ ЙИЛИ Бу мучалда тугилганларни мардоновор феъл-атвори, одоб-назокат, хизматга шайлик, нозик табиатлилик хулклари бор. Уларга хеч иккиланмай ишониш мумкин, Улар факат тугри йулни танлашади. Улар виждонли ва мард кишилардир. Бошка кишилар билан тил топишиши кийин. Лекин дустларини хурмат килади. Тунгиз йилида тугилганлар кундалик харажатлари учун керакли маблагни топа олишади. Аммо бегамликлари туфайли ишлари ёмон тус олиши мумкин. Улар бегам куринсалар-да, аслида иродали ва ужардирлар. уйлаган ниятлатига еришиш учун бор кучини ишга солишади. Табиатан бакувватлар, уларнинг кучига хеч ким бас келолмайди. Бирок бирор карорга келишдан олдин унинг яхши ва ёмон томонларини узок киёслашади, шундай кезларда ён-беридаги кишилар назарида улар нима килишни билмаётгандек туюлишади. Хакикатда эса бундай эмас, улар уз ишини жуда яхши билишади, факат ишни мураккаблаштирмаслик, гохида унга зарар йетказмаслик учун узок вакт мулохаза юритишади. Ушбу йилда тугилган аёллар совга-салом килишни, шод-хурсандчиликни хуш куришади.

Тунгиз мучали хакида

Тунгиз 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019 ТуНгИЗ ЙИЛИ Бу мучалда тугилганларни мардоновор феъл-атвори, одоб-назокат, хизматга шайлик, нозик табиатлилик хулклари бор. Уларга......

Хукиз (сигир) мучали хакида

хукиз (сигир) 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 ХуКИЗ (СИГИР) ЙИЛИ. Булар сабр-токатли камгап, ишончга лойик, вазмин, имиллаган, яхши феъл-атворли кишилардир. Аксар......

Ит, кучук мучали хакида

Ит 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018 ИТ ЙИЛИ Ушбу йилда тугилган одамларга энг яхши инсоний хислатлар хос. Улар содик ва софдиллиги,сир саклай олиши билан узларига нисбатан ишонч уйготишади. Бундан......

Хуроз ва товук мучали хакида

Хуроз (товук) 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017 ХУРOЗ (ТOВУК) ЙИЛИ Бу йилда тугилган одамларга журъат, довюраклик хос. Булар чукур фикрловчи ва истедодли шахслардир. Мехнатсевар......

Аждархо ва балик мучали хакида

Аждархо (балик) 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012 А Ж Д А Р Х O (БАЛИк) Й И Л И Кимда-ким ушбу йилда тугилган булса, жуда яхши сихат-саломатликка эга булиб, сергайрат ва бегубордир. Пасткашлик, тилёгламалик......

Сичкон мучали хакида

Сичкон 1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008 СИCХкOН ЙИЛИ. Ушбу мучалда тугилганлар ташки киёфасидан ёкимли, жозибадор, собиткадам, мехнатсевардирлар. Бир......

Oт мучали хакида

Oт 1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014 OТ ЙИЛИ Бу мучалда тугилганлар донгдор, мутабар, хушфеъл ва пулни тежаб-тергаб ишлатувчи кишилардир. Яхши кийинишади, оммавий йигинларни ёктиришади. Куп......

Маймун мучали хакида

Маймун 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016 МАЙМУН ЙИЛИ Бу мучалда тугилганлар кунглига келган ишни килувчи,ишончга сазовор булмаган ва терс одамлардир. Бирок улар эпчил, аклли, топкир булиб, энг......

Мучаллар жадвали

Сичкон мучал йиллари - 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032, 2044, 2056...

Куён мучали хакида

Куён 1915 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011 КУЙOН ЙИЛИ. Ушбу йилда таваллуд топганлар узига хос хислатларга эга булиб, кобилиятли, иззатталаб, камтарин, босик ва саховатли......

Изохлар 7

 1. Офлайн
  ASLZODA VA SHOHSANAM 2007LAR
  ASLZODA VA SHOHSANAM 2007LAR 23 сентября 2023 07:39
  TO'G'RI EKAN MALUMOTLAR
 2. Офлайн
  Ibrat
  Ibrat 15 ноября 2022 19:22
  Haqiqatan toʻgʻri ekan ishondim👍👍👍👍👍👍👍👍
 3. Офлайн
  ruhshona
  ruhshona 3 февраля 2022 20:07
  HA to'g'ri ekan meniki 2007 esi juda mos keldi😉
 4. Офлайн
  Jasmina
  Jasmina 12 декабря 2021 19:54
  hm to'g'ri 2003 va2007 ni ko'rib chiqdim vawwe mos keladi. ramantichni ekan ikkalasi ham temur akam bilan shunaqamiz
 5. Офлайн
  Jahongir
  Jahongir 28 декабря 2020 09:38
  Tug'ri keldi haqiqat ekan
 6. Офлайн
  Мухаммад содик
  Мухаммад содик 8 января 2019 19:41
  Тогри келади
 7. Офлайн
  Baxriddin
  Baxriddin 24 ноября 2018 21:58
  Ishlarim oldi

Фикр қўшиш