Йулбарс мучали хакида

Йулбарс мучали хакида

Йулбарс 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 ЙуЛБАРС ЙИЛИ. Бу мучалда тугилганлар хиссиётга берилувчан, жахли тез ва тартиб- интизомга риоя килмайдиган кишлардир. Улар катта ёшдагилар ёки рахбарлар билан тез-тез жанжаллашиб туришади, хатто узларининг хак эмасликларини фахмласалар-да, барибир бахслашишга тайёрдирлар. Улардан купинча инкилобчилар, рахнамолар чикади. Итоат этишни ёктиришмайди, аммо бошкаларга айтганини килдиришади. Шу билан бирга, купинча, яхши уйлаб курмасдан карор кабул килишади ёки тугри хулосани жуда кеч чикаришади. Агар бирор ишни бошлашдан олдин яхшилаб уйлаб куриш ва доно маслахатларга кулок солишни уддасидан чика олишса, катта-катта муваффаккиятларга эришиши мумкин. Табиатан курашувчан, курс ва жиззаки булиб, кузлаган ишлари учун узларини курбон килишга хам кодир. Улардан яхши лашкарбошилар ёки корхоналарнинг рахбалари чикади. Лекин хавфли жиноятчи хам булиши мумкин, чунки таваккалчилик билан килинадиган хар кандай фаолиятни яхши куришади. Жудаям жушкин ва кучли севги сохибидир улар. Аммо эхтиросли була туриб, камдан-камлари ишк-мухаббат бобида бахтга эришади. Дастлабки хаётлари осуда ва халоватли утади, бирок кейинчалик кучли ва шиддатли кечинмаларни бошдан кечирашади. Шунга карамай, кексайгунча яшай олсалар, колган умрларини тинч ва хотиржамлик билан утади. Булар одатда омадли одамлардир.

Изохлар 3

Офлайн
Киличбек
Киличбек 13 августа 2018 14:12
Нега кизлар хакидаа маьлумотт йук
Офлайн
Komil
Komil 18 декабря 2018 13:47
Tug'ri lekin
Офлайн
aka bor gap
aka bor gap 24 декабря 2018 21:26
Aka to'g'i

Фикр қўшиш