Дада, ойим нимага уйгонмаяптилар?.

Дада, ойим нимага уйгонмаяптилар?.
Дада, ойим нимага уйгонмаяптилар?.


Жажжи болакайнинг саволи шундогам сикилиб турган дадасининг юрагини езди. Öглини тиззасига öтказдида, пешонасидан öпди. "Ойинг öглим, роса чарчаган. Енди бир-неча кун ухлаб, яхшилаб дам олиши керак" Болакай индамади. 5 йошли болакай онасининг огир касаллигини анча олдин фахмлаганди. Шифохонага дадаси кöришга олиб борганида, ойиси уни кучиб роса йиглаганди. Дадаси ойинг тузалиб кетади, кейин шифохонадан жавоб беришади деганди. Ойиси уйга кайтганида бола ойим тузалибдилар дея роса севинганди. Öй-хайоллари öзидек соф мургак бола ойисига бошка сабабдан жавоб бериб юборишганларини билмасди. Хар кунгидек öрнига йотаркан болакай осмонга караб кöлини чöзди: "Ойимни тузалишига йордам бер, Художон" Бир неча кун öтгач тунда уйгониб кетди. Пилдираб коридорга чикди. Дадаси балконда сигарет чекиб, ким б-ндир телда гаплашарди. Болакай дадасининг хамма гапларига хам тушунмади-ю шу гаплар орасидан оператсия, катта пул деган жумлаларни илгай олди. Бир кинода кöрганди. Оператсияда докторлар касални укол килади, кейин у тузалиб кетади. "Ойимни хам укол килишса согайиб кетадилар" öйлади болакай. Öрнига кайтиб йотаркан осмонга караб яна кöлини чöзди: "Ойимни тузалишига катта пул бер, Художон" Болакайнинг онасининг ахволи кундан-кун йомонлашиб борарди. У еса буни билмасди. У факат дадасининг öша кунги гапларини öйларди: оператсия...катта пул... Охирги кунлар болани ойисининг йонига киритмай кöйишди. У уйига келиб-кетайотган кöплаб кариндошларни жимгина кузатиб öтирарди. Дадаси еса болакайга пул тутарди: Ушла öглим, бориб музкаймок олиб йе... Болакай онасининг якинлари б-н видолашйотганини тушунмасди. Нихоят уни чакиришди. Ойисининг йонига олиб киришди. Кöзлари шишиб кетган, оппок чойшаб йопинган кöйи чöзилиб йотган ойисининг йонига келди. -Кел шириним,- ойисининг хаста овози ешитилди,- аклли бола бöляпсанми богчада? -Ха, ойижон. -Яхши öзимни тойчогим... -Ойи, енди тузалиб кетасизми? -Хм...,-ойиси йиглаб юборди. -Менга яна ертак айтиб берасизми? -Хм... -Сизни яхши кöраман... Ех, болакай... Ойиси б-н шундай сöнгги марта гаплашиб турганлигини кайердан хам биларди у. Богчадан келганида уйидаги одамларнинг кöплигидан хайрон колди. Хамма болакайни кöриб кöзига йош оларди. "Дада ойим уйгондиларми?", дадасининг йонига келиб сöради у. Дадаси чöккалаб öтириб öглининг кöзларига бокди: "Ойинг енди уйгонмайди болам,- кейин öглини кучди,- ойинг бизни ташлаб кетди. Öгил яхши тушунмади, киссасини шошиб ковлади-ю бир сиким букланиб кетган пулларни чикарди: "Дада, докторларга айтинг, ойимни укол килишсин, ойим тузалиб кетса бöлди, мен битта хам музкаймок йемайман, факат айтинг дада, ойимни тузатиб беришсин...." Öгилнинг пешонасидан öпаркан дадасининг кöз йошлари унинг юзига томчилади... Онасини кöмишди. Тун чöккач öрнига йотаркан болакай яна осмонга кöлини чöзди: "лтимос, ойимни менга кайтариб бер, Художон..." 

Куйдиргандим, озим куйдим...

Шахноза, сени жуда коргим келяпти. Йолгизлик исканжасида кийналяпман. Совук борликни оз забтига олган. Яна мен йомон корган совуклар бошланди. Хонам совуклигидан кора йолгизлик копрок жунжиктиряпти танамни. Сонгги созларингни ешитиб, кулокларимга ишонмадим. "Мени унутинг, бошкага уйланинг", дегандинг сира тап тортмай....

Йош кизнинг хатоси (Орамиздаги одамлар)

Ассалому алайкум калби кенг саховатли азиз юртдошларим, сизлардан илтимос факат тöгри тушунасизлар ва маслахат йордамларизни аямайсизлар деган умиддаман, енг якин дугонам дöстимга тöгри маслахат берингизлар. Гули оиласида 2 киз, 1 опаси 1 акаси, ва синглиси бор, улар бир вактлар бахтли оила едилар, 2004 йил гули бошидан муракаб жарохликни öтказди,...

АЛДА(Н)ГАН ҚИЗЛАР ҚИСМАТИ

Охирги пайтлар ўзимни қаригандек ҳис қилаяпман. Йўқ-йўқ, бу гапимдан мени сочларига оқ тушиб, юзларига ажин соя солаётган 30-40 ёшлар деб ўйламанг, бор-йўғи 25 ёшдаман. Ўқиган бўлсангиз, Балзакнинг "Сағри тери тилсими”даги қаҳрамоннинг бир куни бир йилдек жуда тез қариб кетади-ку, худди шундай. Касбимиз тақозоси билан кўча-куйда, одамлар орасида...

Ибратли вокеа

Бир йигит ёш кизга уйланибди. Урфга кура йигит дустларини уйига чакириб мехмон килмокчи булади. У бозордан......

Уз манфаатини уйлаган Шох

Кадим замонларда бир подшох уз шахрида масжид курдирмокчи булибди. У масжидни куришда хеч ким на бирор моли ва на бирор бошка нарса билан ёрдам бермаслигини каттик тайинлабди. Чунки у масжидни бирор бир ёрдамсиз, факат узининг молидан курдирмокчи экан......

Ўн олтида қиз узатманг, ёр-ёр (Hikoyalar)

— Кўча кўрмаган қизни келин қилдим, — оғзини тўлдириб мақтанди Зумрад опа ўртоғига. — У нима деганингиз? — Гулбаҳор опа нимага шама қилаётганини фаҳмласа ҳам сир бермади....

БЎРИҚИШЛОҚНИНГ БЎРИСИ (интермедия)

Бўрибой ака — тадбиркор Қалин ўрмоннинг бир чети. Бу ерни Бўриқишлоқ деб аташади. Аммо қишлоқда фақат биргина бўри истиқомат қилади. Бугун ҳам у сигарет чекканча дўкони ёнида турарди. Узоқдан ҳарсиллаганча келаётган қуённи кўрди-ю, ҳушёр тортиб, сигаретини ташлади....

Биринчи кор

Хабиб одатига коʻра ерта турди. Деразанинг табакаларини очганда палатага гупиллаб кор хиди урилди. кор йогʻяпти! – Биринчи кор! Оппок… У хар куни тонгда югуради. Чиникиш керак. Хабиб спорт кийимини кийиб, ташкарига отилди. Ховлига чикаверишда мудраб оʻтирган коровул чол унга хайрон боʻлиб тикилди: — Оʻгʻлим, бугун кор йогʻяпти-ку....

Нишонга урилган гаплар: “Агар еркак айолини сув билан сугорса, (айолига сув ичирса), ажр олади”

Куйида келтириладиган фикрлар, хикматлар сайтлардан ва ижтимоий тармоклардаги турли сахифалардан олиб таржима килинган.  Умидсизликка тушма! Аллох таоло сен учун тор жойлардан чикадиган йолни ато етади. Сен ушбу оятни йодингда тут: "качон бирон нарсани ирода килса, Унинг иши "Бол” демокликдир, холос. Бас, у нарса болур”(Йосин сураси, 82-оят)....

Эримнинг қамалишига мен айбдорман…

Ҳафиза кўзларини очганида кун ёришиб, соат саккизга яқинлашиб қолганди. Сапчиб ўрнидан турди-ю, ёнида ширингина ухлаб ётган қизини елкасидан туртди. У инжиқлана бошлагач, «Тез тур, боғчага боришинг керак», дея ўғилларининг хонасига йўл олди....

Фикр қўшиш