СОБИРБЕКНИНГ СЕВГИСИ .....(ЕХ СЕВГИ)

СОБИРБЕКНИНГ СЕВГИСИ .....(ЕХ СЕВГИ)
СОБИРБЕКНИНГ СЕВГИСИ .....(ЕХ СЕВГИ)

Мастлик олсин, сезмайди. Качон нима килганин. Авлийохам билмайди. 
Бу алкашни билганин. Аслида бизни Собир. Котта бир химик болган. Адашиб моддаларда. Кегин енасин корган. Кашфийотлар килиб-килиб.
Севгига топган даво. Давони шароб билиб. Маст юради доимо. Айтишича маст болса. 
Севги есдан чикармиш. 
Мана шуни кашфийот деб. 
Собир алкаш ичармиш. 

Бир томондан у хакдек. 
Ичсанг даво топарсан. 
Лекин жуда йомони. 
Охиратни йопарсан. 

Бу олмагур Собирбек. 
кошнимизни севарди. 
Ичиб олса бечора. 
Биз томонга келарди. 

Ерта тонгда у кайф. 
Кочамизда юрибди. 
Бир коли йок койлагу. 
Йиртик шимда турибди. 

колини аранг котариб. 
кошни уйни корсатар. 
Овоз келади уйдан. 
*бу кунингдан бол баттар* 

Чидай олмай бечора. 
Бошин егиб кетади. 
Шу билан у пийода. 
Тунда уйга йетади... 

У йеган калтакларни. 
Хатто итам йемаган. 
Лекин, куни йокки хеч. 
Кочамизга келмаган. 

Совук кишми, йомгир куз. 
Хар куни у келади. 
Шунча йиллар отса хам. 
У кошнимни севади. 

Базида у аламдан. 
Коз йошларин токади. 
Юраксиз кошниларим. 
Чин ошикни сокади. 

Бечора чиндан севса. 
Яна у ми айибдор. 
Аслида Собир емас. 
Мани кошним гунохкор. 

Кочада кориб кеча. 
Гапга солдим озимча. 
- Бугун дам олмабсизда. 
- Келмасам болмасдида. 

Хомуш еди нигохи. 
Умидини узганди. 
У тирик едику лек. 
Орзулари олганди. 

Унга жудаям кийин. 
Буни йолгиз мен билдим. 
Келган еди дардлашгим. 
кандайдур хазар килдим. 

Оша кун есдан чикмас. 
Келиб кетди хорлигим. 
Собир ошик йотарди. 
Ит хидларди олигин. 

кахратон киш кунида. 
Собир олди хор болиб. 
У макон билган коча. 
колган енди тор болиб. 

Ойнадан термулганча. 
кошним харкун йиглайди. 
Хурсанд болинг кошнилар . 
Собир енди келмайди.Фикр қўшиш