Кизикарли Афоризмлар

Кизикарли Афоризмлар
Кизикарли Афоризмлар

Конфутсий Устоз айтарди: 
— Агар окисанг-у ойламасанг — чалкашиб коласан. Агар ойласанг-у окимасанг — шубха-гумонлар тагида колиб кетасан.
Устоз айтарди: 
— кадимларда кам сойлашарди, оз созларининг ортидан йетолмай колишдан коркишарди. 
Гйоте 

Енг яхши бир сирни берайин сизга: 
Даставвал каранглар оз ойнангизга! 
Парчала, хукм сур! кандай беорлик! 
Бирлаштир, йетакла! Енг гозал бойлик! 

Ларошфуко 
Хакикий чечанлик керакли гапнинг хаммасини айтиб, керагидан ортик хеч нарса демаслик кобилиятидир. 
Оламда еришиш мумкин болмаган нарсалар жуда кам. Агар бизда катият копрок болганида истаган максад сари елтадиган йолни топа олардик. 
Инсоннинг хамма умидлари чиппакка чикса, бу уларнинг достларига хам, душманларига хам йокади. 

Номалум 
Тарих ширин ой ва орзуларга бурканган идеаллар комилган кабристондир. 

Нажот икки нарсада: такво билан ниятдадир. Халокат хам икки нарсада: умидсизлик ва магрурланишда.Фикр қўшиш