Шоколадли кеча

Шоколадли кеча
Шоколадли кеча


Зиёда саккиз ёшли ёқимтой қиз экан. Қишки таътил кунларида у кўп вақтини хонасида ўйинчоқлар ўйнаб ўтказар экан. Ўша куни Зиёда хонасида копток ўйнаётганида онаси ошхонадаги шкафга катта қутида шоколад қўяётганини кўриб қолибди. Қизалоқ шоколадни жуда яхши кўрар экан. Шунинг учун бутун ҳаёли шоколад қутисида бўлибди. Аввал ўзига-ўзи:" Онам овқатдан кейин берса керак," деб ўйлабди.


Овқатланиб бўлишгач, у бироз кутибди. Сўнг онасига балки унутгандир деб эслатмоқчи бўлиб суҳбат орасида шоколаддан гап очибди. Аммо онаси қизининг нима демоқчи эканини тушунмабди.
Шунда қизалоқ:
- Ойижон, озгина шоколад берасизми?- дебди.

Лобар опа шкафдаги қутидан бир нечта шоколад олиб:
- Ол, қизим, ош бўлсин,- деб қизига узатибди.
Кеч бўлгач, қизалоқ ухлашга ётибди. Лекин сира уйқуси келмабди. Фикру ҳаёли ошхонадаги шкафда бўлибди. У онаси ва отаси ухлаб қолишини анча кутибди. Сўнг аста-секин оёқ учида юриб, ошхонага кирибди. Эҳтиёт бўлиб стулга чиқиб, шоколад қутисини олибди. Шкафнинг эшигини ёпиб, пастга тушибди. Стулни ҳам жойига қўйибди ва яна оёқ учида юриб, хонасига қайтибди. Кейин хурсанд бўлиб, қутидан иккита шоколад олиб:
- Ҳмм, қандай мазали! - деб ўзига солибди. Ортидан яна иккитасини еб:
- Энди етар. Энди бориб бу қутини жойига қўйишим керак, - дебди.


Лекин бундай мазали ширинликдан воз кечиш осон эмас эди. Яна иккитасини қулт этиб ютгач:" Бошқа емаслигим керак. Онам билиб қолади", деб ўйлабди. Аммо қутини ёпаётиб яна учтасини оғзига солибди. Шу пайт ичкаридан аллақандай овозлар эшитилибди. Зиёда қутини беркитиб, тез ўрнига ётибди. Шовқин тингунча қимирламай кутиб ўтирибди. "Қутини бироздан кейин олиб бориб қўяман" деб ҳаёл қилибди. Лекин чидолмай яна ўрнидан турибди ва иккита шоколад еб олибди. Сўнг қутини ёпиб:
- Энди олиб бориб қўяман.


Шу гапни айтиб қутини очиб яна биттасини оғзига солибди. Қисқаси, Зиёда тун ярмигача шоколадларни биттадан, иккитадан ейишдан ўзини тия олмабди. Қутини бўшатиб ўрнига ётибди. Аммо ухлай олмабди. Аввал ошқозони оғрий бошлабди, кейин ҳамма жойи қичий бошлабди. Қичиган жойлари қизариб кетибди. У ўрнидан туриб қичий бошлабди, лекин бу ҳам фойда бермабди. Аҳволи баттар ёмонлашибди. Бечора қизалоқ тонгга яқин озгина ухлай олибди. Эртаси куни тонгда Лобар опа қизининг аҳволини кўриб ҳайрон бўлибди.
- Сен аллергия бўлибсан. Аммо сабабини билолмадим. Тушдан кейин шифокорга бориб, нега бундай бўлганини биламиз. Ҳозир ошхонага кир. Дўстларинг сенга чиройли совға тайёрлаб қўйишибди, - дебди. Зиёда шундагина туғилган куни эканини эслабди. Дарров ўрнидан туриб, юз-қўлини ювибди ва ошхонага кирибди. Дарҳақиқат, ҳамма дўстлари келишган эди. Онаси эса шкафнинг ичидан ниманидир қидирарди.
- Қаерга қўйдим уни? - дебди ўзига-ўзи.
- Нима бўлди, ойижон? - деб сўрабди Зиёда.
- Дўстларингни меҳмон қилиш учун катта қутида шоколад олиб келгандим. Шуни тополмаяпман, — деб жавоб берибди онаси.
Қизча бошини эгиб:
- Ойижон, уларни мен еб қўйдим, - дебди.
- Ҳозир сенга ҳеч нарса демайман, ўйлашимча, сен ўз хатоингни англаб етдинг, - дебди онаси.
Дарҳақиқат, Зиёда жуда хафа эди. Ҳам дўстлари учун олинган шоколадни еб қўйгани, ҳам касал бўлиб қолгани учун ўзидан қаттиқ хафа эди. Ўша ҳафта у тинмай қичиниб юрди. Энди у шоколадни оз-оздан ейиш кераклигини яхши билади. Ҳатто, сал кўпроқ берсангиз, сизни рад ҳам қилади.

Танга балиқлар ва итбалиқ

Дизе билан Мизе кумуш рангли ялтироқ тангачалари бор иккита кичкина балиқча экан. Улар ота-оналари билан денгиздаги уйида яшашар экан. Она балиқ кун бўйи тозалик билан машғул бўлар экан. Кичкина уйнинг у тарафига бу тарафига сузар, думини ликиллатиб ишларини қилар экан. Кираверишдаги ўтларни тозалар, тошларни ўз жойига қўяр экан. Бир куни у ҳамма...

Айиқнинг туғилган куни

Бир бор экан, бир йўқ экан. Катта ўрмоннинг ўртасида бир уй бор экан. Ўша уйда ота айиқ, она айиқ ва Маймоқвой исмли кичкина айиқча яшар экан. Баҳорнинг охирги кунларидан бирида она айиқнинг туғилган куни нишонланар экан. Маймоқвой бир неча кун онасининг туғилган кунида уни қандай хурсанд қилишни ўйлабди......

Дария ва турфа ранг балиқчалар

Қачонлардир кўм-кўк тубсиз денгиз ва қалин зумрад ўрмон оралиғидаги кичкина қишлоқда балиқчилар оиласи яшаган экан. Хонадон соҳиби Кали, меҳрибон бека Дилда, ўғли Мансур ва соҳибжамол қизалоқ Дариядан иборат бу уйда барчанинг ўз юмуши бор эди. Кали балиқ тутиб келар, Мансур парранда ва даррандаларни овлашда моҳир эди. Дилда ва Дария уй ишлари...

Очкўз бўри

Бир бор экан, бир йўқ экан, улкан ўрмонда бир айёр тулки бўлган экан. Бир куни у йўлда, бўрини учратибди. Бўри семизгина қуённи тишлаб кетаётган экан. Тулки бўрига......

Болам қаерда

Бир бор экан, бир йўқ экан, бир кўл атрофида тинч яшайдиган ўрдак оиласи бор экан. Ўрдак ҳар куни ўн нафар боласи билан кўлда сузар экан. Кўлнинг четида чинор дарахти бор экан. Унинг шохлари узун бўлиб, бир қисми кўлнинг ичига қараб ўсган экан. Ўрдак ҳар куни болалари билан бирга шу чинорга қараб сузар экан. У тумшуғини сувга тиқиб олар ва чинор...

Қирқ ямоқ ҳақи

Бир бор экан, бир йўқ экан, биз кўрмаган, биз бўлмаган замонларнинг бирида икки қўшни бўлган экан. Бири ўта бой, бўғзигача мой, иккинчиси унинг хизматида сочи оқарган, аммо косаси оқармаган камбағал экан......

Ғалати ит

Бир бор экан, бир йўқ экан. Катта бир адирда бир қанча итлар бирга яшашар экан. Бу итларнинг ранглари турлича экан. Бири қора,бир оқ, бири жигарранг экан. Бир куни бу ерга олачи пор ит келибди. Итлар уни узоқдан кўриб ҳайрон бўлиб қолишибди......

Деҳқон ва Жин

Қадим замонларда Балиқкўл томонларда бир Жин бўлган экан. Кунларнинг бирида унинг хожаси оламдан ўтиб, Жин озодликка чиқибди. У ҳеч қачон мустақил, озод яшаб кўрмаган экан. Энди нима қилсам экан, ё ўзимга бошқа хўжайин топсаммикан, деб кетаётиб далада меҳнат қилаётган деҳқонга дуч келибди. У терлаб-пишиб ер чопаётган экан. Жиннинг деҳқонга раҳми...

Хўроз минган бола (эртак)

Бўривой ҳовлига чиқиб, у ёқ-бу ёққа қаради. Дон чўқилаётган хўрозни бир тепиб, қоқолатди-ю, кўчага ошиқди. Кечқурун ҳовли четидаги товуқхонада тепки еган хўроз йиғламсираб, ҳасрат қила бошлади......

Сичқоннинг ношукурлиги

Бир бор экан, бир йўқ экан, кўм-кўк ўрмон ёқасида бир уй бор экан. Бу уйда бир кекса кампир ёлғиз яшар экан. Бир куни кампир эшик ёнида ип йигириб ўтирганда, қарға қувлаб келаётган сичқонни кўриб қолибди. Кампир ўрнидан туриб, қарғани калтак билан ҳайдабди. Сичқонни уйга олиб кириб, олдига бир кафт гуруч тўкибди......

Фикр қўшиш