Катлама тайёрлаш рецепти - боскичма-боскич курсатма + фото

Катлама тайёрлаш рецепти - боскичма-боскич курсатма + фото
Катлама тайёрлаш рецепти - боскичма-боскич курсатма + фото


Узбек миллий хамирли пиширикларининг турли хиллари мавжуд ва уларнинг барчаси узига хос равишда жуда мазалидир. Ана шундай пишириклардан бири катлама булиб, у каватли хамирни ёгда ковуриш усулида тайёрланади. Унинг рецепти куйида батафсил.

КАТЛАМА ТАЙЁРЛАШ РЕЦЕПТИ
Тайёрлаш вакти: 2 соат | Портсиялар сони: 12
Керакли масалликлар:

Ун — 700 г;
Сув — 350 мл;
Туз — 1,5 чой кошик;
Эритилган ёг — 100 г;
Ковуриш учун усимлик ёги.
ТАЙЁРЛАНИШИ
1-КАДАМ
Дастлабки иш хамир тайёрлашдан бошланади. 700 г ун, 350 мл сув ва 1,5 чой кошик туз билан хамир корилади.

2-КАДАМ
Хамирга дам беришХамирдан зувала ясалади ва унинг усти идиш билан ёпиб куйилади, ярим соат давомида дам берилади. Сунг хамир 2 мм калинликдаги туртбурчак пласт килиб ёйилади.3-КАДАМ
Ёйилган хамирга устидан 100 грамм эритилган ёг куйиб, тенг равишда таксимлаб суртилади. Эритилган ёг урнига таъбга кура маргарин, сариёг ёки хайвон ёгини ишлатиш мумкин, лекин эритилган ёг билан катлама яхширок таъмга эга булади.

4-КАДАМ
Эритилган ёг тайёрлашни эслатиб утиш жоиз. Сув хаммомига сариёг солинган идиш куйилади, сунг бир соатча паст оловда киздирилади. Бу вактга келиб идиш тубига ок чукинди чукиши, юзасида еса купик хосил булиши керак. Купик олиб ташланади, ёг эса чумич билан чукиндисини аралаштириб юбормаган холда сузиб олинади.

5-КАДАМ
Хамирдан зувалачалар тайёрлаш
Ёглаб олинган хамир рулет килиб уралади ва олтита тенг кисмга булиб олинади.

Хар бир кисм столга куйиб, кафт билан япалок килиб олинади. Сунг тахтага териб, устидан озик-овкат плёнкаси билан ёпилади ва 30-40 дакика музлатгичга ёки 2-3 соат совутгичга юборилади.


6-КАДАМ
40 дакика утгач, хамир музлатгичдан чикариб олинади. Агар улар идишга музлаб ёпишиб колган булса, эхтиёткорлик билан ажратилади.

7-КАДАМ
Стол ва укловга бироз ун сепилади, хамир калинлиги 2 мм, диаметри еса тахминан 20-22 см килиб доира шаклда ёйиб олинади.

8-КАДАМ
Катламани ковуриш Туби чукуррок булган товага бироз усимлик ёги куйилади, яхшилаб кизигач, ёйилган катламани ёгга тушириб, това копкоги ёпилади ва уртача оловда хар томони 3-5 дакика давомида ковуриб олинади. Пишгач, идишга олиб, колганларини пишириб олгунча усти ёпик килиб сакланиб туради.


9-КАДАМ
Катлама жуда мазали нон хисобланади. Дастурхонга анъанавий равишда унинг устидан шакар сепиб ёки каймок, мураббо ва чой билан, аччик соус, кайнатилган тухум ва сабзавотли гарнир билан тортик килиш мумкин. Ёкимли иштаха!

Манти

Идишга унни солиб, шур сувда хамир корамиз. Хамир тингунича кийма тайёрлаймиз. Гушт ва пиёз майда кубик тугралади. Зираворлар солиб, тузи ростланади. Тинган хамир юпка килиб ёйилади. Ёйилган хамир тахланиб, 5 бармок энлигида кесилади. Хар бир булакка кийма солиб, тугилади......

Куймок

10 та тухум идишга чакилади, ичига ун, разрыхлитель (кавартма), ёг ва таъбга кура туз солинади. Бу хамма масса блендерда яхшилаб аралаштирилади. Духовка листини ёглаб, ичига аралашма солинади.Ва унинг устига паррак килиб тугралган сосиска керакли микдорда солинади. Бу листни олдиндан киздирилган духовка ичига куйилади. Уртача оловда 10-15 дакика...

Икрали бейлгл

Канада, АҚШ даватларининг машҳур ва севимли тамаддиларидан бири. Аслини олиб қараганда тайёрланиши жуда ҳам оддий, натижаси эса ҳеч кимнинг эътиборидан четда қолмаслиги аниқ. Ушбу рецептни албатта тайёрланг!...

Чечевитсали чипси

Эътиборингизга таърифлаб бўлмас, мазали таъмга эга газак рецептини тақдим этамиз. Таомнома учун чинакам янгилик. Ушбу газакни салатлар ва суюқ таомлар билан дастурхонга тортишингиз мумкин. Тайёрланиши оддий, натижаси дастурхон даврасида барчани лол қолдиради....

Манти тайёрлаш рецепти - гуштли, қовоқли ва жаг-жагли турлари, тавсиялар

Манти – Марказий Oсиё, Туркия, Мўғулистон ва Корея ҳалқларининг анъанавий таомидир. Ушбу таомнинг таъмини сўзлар билан ифодалаб бўлмайди: буғда пиширилган гўшт билан юпқа ҳамирнинг ажойиб комбинатсияси. Oшпаз манти тайёрлаш сирларини билса, таом оғизда эрийди. Сизнинг эътиборингизга тақдим этиладиган рецепт хатто энг замонавий гурманлар томонидан...

Мохито тайёрлаш рецепти - алкоголсиз, спрайт ва минерал сув асосли турлари

Ёзнинг иссик кунларида алкоголсиз мохито коктейли чанкокни колдириш учун ажойиб ичимлик саналади....

Патир тайёрлаш рецепти - пиёзли ва пиёзсиз турлари, тавсиялар

Патир (фатир) – Oсиё мамлакатлари ҳалқининг анъанавий хисобланадиган пишириғи, у чойга хам, овқатга хам ажойиб қўшимча бўлади. Ушбу ретсептдаги патирни пиёз билан хам, пиёзсиз хам тайёрлаш мумкин....

КФС тайёрлаш рецепти - канотчалар учун махсус масалликлар, босикчлар

КФC товук канотчалари тайёрлаш рецептини купчилик билишни истайди. Албатта ресторан хакикий рецептни ошкор этмайди ва купчилик масалликлар КФC ресторанларига хам яримфабрикат сифатида келади. Шу туфайли хохиш булганда ошпазлар хам унинг сирини била олишмайди. Лекин олинган баъзи маълумотларни куллаган холда, хакикий КФCга жуда ухшаш канотчалар...

Катлама тайёрлаш рецепти - боскичма-боскич курсатма + фото

Узбек миллий хамирли пиширикларининг турли хиллари мавжуд ва уларнинг барчаси узига хос равишда жуда мазалидир. Ана шундай пишириклардан бири катлама булиб, у каватли хамирни ёгда ковуриш усулида тайёрланади. Унинг рецепти куйида батафсил....

Oш тайёрлаш рецепти - масалликлар, пишириш боскичлари, усуллари, сирлари

Oш тайёрлаш рецепти юзлаб, минглаб турларга эга. Хар бир ошпазда ушбу миллий таомни тайёрлашнинг ўз усули ва ошпазлик сирлари бор. Oш паловнинг энг таниқли тури – ўзбек ошидир....

Фикр қўшиш