Катлама тайёрлаш рецепти - боскичма-боскич курсатма + фото

Катлама тайёрлаш рецепти - боскичма-боскич курсатма + фото
Катлама тайёрлаш рецепти - боскичма-боскич курсатма + фото

Узбек миллий хамирли пиширикларининг турли хиллари мавжуд ва уларнинг барчаси узига хос равишда жуда мазалидир. Ана шундай пишириклардан бири катлама булиб, у каватли хамирни ёгда ковуриш усулида тайёрланади. Унинг рецепти куйида батафсил.

КАТЛАМА ТАЙЁРЛАШ РЕЦЕПТИ
Тайёрлаш вакти: 2 соат | Портсиялар сони: 12
Керакли масалликлар:

Ун — 700 г;
Сув — 350 мл;
Туз — 1,5 чой кошик;
Эритилган ёг — 100 г;
Ковуриш учун усимлик ёги.
ТАЙЁРЛАНИШИ
1-КАДАМ
Дастлабки иш хамир тайёрлашдан бошланади. 700 г ун, 350 мл сув ва 1,5 чой кошик туз билан хамир корилади.

2-КАДАМ
Хамирга дам беришХамирдан зувала ясалади ва унинг усти идиш билан ёпиб куйилади, ярим соат давомида дам берилади. Сунг хамир 2 мм калинликдаги туртбурчак пласт килиб ёйилади.


3-КАДАМ
Ёйилган хамирга устидан 100 грамм эритилган ёг куйиб, тенг равишда таксимлаб суртилади. Эритилган ёг урнига таъбга кура маргарин, сариёг ёки хайвон ёгини ишлатиш мумкин, лекин эритилган ёг билан катлама яхширок таъмга эга булади.

4-КАДАМ
Эритилган ёг тайёрлашни эслатиб утиш жоиз. Сув хаммомига сариёг солинган идиш куйилади, сунг бир соатча паст оловда киздирилади. Бу вактга келиб идиш тубига ок чукинди чукиши, юзасида еса купик хосил булиши керак. Купик олиб ташланади, ёг эса чумич билан чукиндисини аралаштириб юбормаган холда сузиб олинади.

5-КАДАМ
Хамирдан зувалачалар тайёрлаш
Ёглаб олинган хамир рулет килиб уралади ва олтита тенг кисмга булиб олинади.

Хар бир кисм столга куйиб, кафт билан япалок килиб олинади. Сунг тахтага териб, устидан озик-овкат плёнкаси билан ёпилади ва 30-40 дакика музлатгичга ёки 2-3 соат совутгичга юборилади.


6-КАДАМ
40 дакика утгач, хамир музлатгичдан чикариб олинади. Агар улар идишга музлаб ёпишиб колган булса, эхтиёткорлик билан ажратилади.

7-КАДАМ
Стол ва укловга бироз ун сепилади, хамир калинлиги 2 мм, диаметри еса тахминан 20-22 см килиб доира шаклда ёйиб олинади.

8-КАДАМ
Катламани ковуриш Туби чукуррок булган товага бироз усимлик ёги куйилади, яхшилаб кизигач, ёйилган катламани ёгга тушириб, това копкоги ёпилади ва уртача оловда хар томони 3-5 дакика давомида ковуриб олинади. Пишгач, идишга олиб, колганларини пишириб олгунча усти ёпик килиб сакланиб туради.


9-КАДАМ
Катлама жуда мазали нон хисобланади. Дастурхонга анъанавий равишда унинг устидан шакар сепиб ёки каймок, мураббо ва чой билан, аччик соус, кайнатилган тухум ва сабзавотли гарнир билан тортик килиш мумкин. Ёкимли иштаха!Фикр қўшиш