Анор мевасининг фойдали хусусиятлари

Анор мевасининг фойдали хусусиятлари
Анор мевасининг фойдали хусусиятлари

Хаммамизга маълумки куз кириб келиши билан улкамизда анор ва хурма пишиб етилади. Демак, бу меваларни истеъмол килиш айни вакти. Шу сабабли биз, сиз азизларимизга бугун анор мевасининг фойдали хусусиятлари хакида ва нега уни истеъмол килиш фойдали эканлиги борасида тухталишни лозим топдик.

Анор меваси барча меваларнинг кироли хисобланади. Унинг тук кизил ранги кузни камаштиради. Анор нафакат мазали, балки витаминларга бой, узок йиллар мобайнида табобатда хам кулланилиб келинадиган мевалардан биридир. Анор фойдалилиги тан олинган булиб, унда организмнинг яхши фаолият курсатиши учун барча керакли витаминлар мавжуд. 

Агар сиз гушт махсулотли таомларни истеъмол килмасангиз ва вегетариан булсангиз, албатта шу мева сизнинг дастурхонингиз устида доимий равишда булиши керак. Чунки унда гушт махсулотида мавжуд 15 аминокислоталар бор. Унда яна асосий булган С, Р, Б6 ва В12 турт витаминлари мавжуд. Анор яна йод, калий, кальций, темир ва кремний каби минералларга бой.


Анор устки кисмидан куриган, ичи эса яхши пишган ва сувли булиши керак. Чунки сиз анорни пусти силликрок вактида узиб олган булсангиз у такдирда анор хали яхши етилиб пишмаган булади. Шунинг учун анорни пусти куриганрок булиши керак. Анорнинг пусти бизга унинг пишган ёки пишмаганлиги хакида билиш имконини яратади. Анор шарбати жуда хам фойдали булиб, уни кон камлик касаллигида, атеросклерозда, бронхиал астмада, ангинада, диабет касалликларида истеъмол килиш тавсия этилади.
 
Анорнинг пусти, дони хам фойдалидир. Уларнинг хар биридан турли йуналишларда фойдаланилади. Анорнинг пустини чойга кушиб ичилса, у уйкусизлик дардига учраганларга ва асаб тизими толиккан ва стресс холатда юрган инсонларга фойдалидир. Яна томогингиз ориб колса, шифокор хузурига етиб боргунингизча анор пустини кайнатиб унинг сувида чайсангиз анча ёрдам беради. Чунки унинг таркибидаги органик кислоталар инфекцияни йук килиш имконига эга.


Анорни яна косметик восита сифатида хам аёлларимиз уз гузалликларини саклаш учун куллашлари мумкин. Юз терингиз ёгли ва хусунбузарлар гохида сизни безовта киладими? У такдирда сиз анор пустини майдалаб зайтун ёгида салгина ковуриб олиб, уни музлатгичда сакланг ва хафтада икки мартадан куп булмаган холда юзингизга никоб килинг.


Шуни айтиб утиш жоизки, анор овкат рационига киритилган булса ва уни истеъмол килиб турилса юрак хасталиклари юзага келишини ва аёллар кукрак раки олди олинган булиши мумкин. Анор доналари эса юкори босимли касаллар учун жуда фойдали, у босимни секин-аста тушишига ёрдам беради. Шуни эслатиб утишимиз керакки, ошказон яра касаллиги мавжуд инсонларга анорни истеъмол килиш тавсия этилмайди. Чунки у жуда хам нордон ва кислоталидир. Анор шарбатини узини ичиш тишларимиз эмалини емирилишига олиб келиши мумкинлиги сабабли, унга озгина кайнатилган сув кушиб ичиш максадга мувофик булади.

Фикр қўшиш