Анор мевасининг фойдали хусусиятлари

Анор мевасининг фойдали хусусиятлари
Анор мевасининг фойдали хусусиятлари


Хаммамизга маълумки куз кириб келиши билан улкамизда анор ва хурма пишиб етилади. Демак, бу меваларни истеъмол килиш айни вакти. Шу сабабли биз, сиз азизларимизга бугун анор мевасининг фойдали хусусиятлари хакида ва нега уни истеъмол килиш фойдали эканлиги борасида тухталишни лозим топдик.

Анор меваси барча меваларнинг кироли хисобланади. Унинг тук кизил ранги кузни камаштиради. Анор нафакат мазали, балки витаминларга бой, узок йиллар мобайнида табобатда хам кулланилиб келинадиган мевалардан биридир. Анор фойдалилиги тан олинган булиб, унда организмнинг яхши фаолият курсатиши учун барча керакли витаминлар мавжуд. 


Агар сиз гушт махсулотли таомларни истеъмол килмасангиз ва вегетариан булсангиз, албатта шу мева сизнинг дастурхонингиз устида доимий равишда булиши керак. Чунки унда гушт махсулотида мавжуд 15 аминокислоталар бор. Унда яна асосий булган С, Р, Б6 ва В12 турт витаминлари мавжуд. Анор яна йод, калий, кальций, темир ва кремний каби минералларга бой.


Анор устки кисмидан куриган, ичи эса яхши пишган ва сувли булиши керак. Чунки сиз анорни пусти силликрок вактида узиб олган булсангиз у такдирда анор хали яхши етилиб пишмаган булади. Шунинг учун анорни пусти куриганрок булиши керак. Анорнинг пусти бизга унинг пишган ёки пишмаганлиги хакида билиш имконини яратади. Анор шарбати жуда хам фойдали булиб, уни кон камлик касаллигида, атеросклерозда, бронхиал астмада, ангинада, диабет касалликларида истеъмол килиш тавсия этилади.
 
Анорнинг пусти, дони хам фойдалидир. Уларнинг хар биридан турли йуналишларда фойдаланилади. Анорнинг пустини чойга кушиб ичилса, у уйкусизлик дардига учраганларга ва асаб тизими толиккан ва стресс холатда юрган инсонларга фойдалидир. Яна томогингиз ориб колса, шифокор хузурига етиб боргунингизча анор пустини кайнатиб унинг сувида чайсангиз анча ёрдам беради. Чунки унинг таркибидаги органик кислоталар инфекцияни йук килиш имконига эга.


Анорни яна косметик восита сифатида хам аёлларимиз уз гузалликларини саклаш учун куллашлари мумкин. Юз терингиз ёгли ва хусунбузарлар гохида сизни безовта киладими? У такдирда сиз анор пустини майдалаб зайтун ёгида салгина ковуриб олиб, уни музлатгичда сакланг ва хафтада икки мартадан куп булмаган холда юзингизга никоб килинг.


Шуни айтиб утиш жоизки, анор овкат рационига киритилган булса ва уни истеъмол килиб турилса юрак хасталиклари юзага келишини ва аёллар кукрак раки олди олинган булиши мумкин. Анор доналари эса юкори босимли касаллар учун жуда фойдали, у босимни секин-аста тушишига ёрдам беради. Шуни эслатиб утишимиз керакки, ошказон яра касаллиги мавжуд инсонларга анорни истеъмол килиш тавсия этилмайди. Чунки у жуда хам нордон ва кислоталидир. Анор шарбатини узини ичиш тишларимиз эмалини емирилишига олиб келиши мумкинлиги сабабли, унга озгина кайнатилган сув кушиб ичиш максадга мувофик булади.

Ковок димлама

Хамма масалликлар йирик булакланади. Козон тубига биринчи парраклаб кесилган думба булаклари териб чикилади. Кейин, пиёз, гушт, картошка ва колган масалликлар солинади (териб чикилади). Хар бир катлам орасига туз ва зираворларни соласиз (хохишга караб). Энг устига ковок булаклари солинади......

Газак "Авакадо таёкчаси"

Тез тайёр бўладиган, чинакам лаззатланишни тақдим этувчи газак. Таомнома учун чинакам янгилик! Дастурхон даврасида барчани лол қолдириши турган гап. Ушбу рецептни албатта тайёрланг!...

Туркча сомса рецепти - тайёрлаш боскичлари + фото

Уй шароитида тайёрланган туркча сомса нафакат тамадди учун мукаммал вариант, балки мехмонларни сийлаш учун хам ажойиб таом булади. Иштаха очар обдор начинка, карсилдок хамир — жуда мазали!...

Тухумли бутерброд

Ажойиб ва жуда ҳам мазали! Эрталабки нонушта учун ажойиб танлов! Тез тайёрланиши билан бирга чинакам лаззатланиш бахтини улашади. Дастурхон даврасида барча учун маъқул бўлади. Таомнома учун чинакам янгилик. Ушбу рецептни албатта тайёрланг!...

Каттик пишлок рецепти - уй шароитида тайёрлаш усули, боскичлари

Пишлоқ тайёрлаш усуллари жуда кўп. Ушбу мақолада сигир сутидан тайёрланадиган оддий пишлоқнинг рецепти келтирилади....

Манти

Идишга унни солиб, шур сувда хамир корамиз. Хамир тингунича кийма тайёрлаймиз. Гушт ва пиёз майда кубик тугралади. Зираворлар солиб, тузи ростланади. Тинган хамир юпка килиб ёйилади. Ёйилган хамир тахланиб, 5 бармок энлигида кесилади. Хар бир булакка кийма солиб, тугилади......

Окрошка (яхна шурва)

Гушт шур сувда 1 соат давомида (гушт пишгунича) кайнатилинади. Сунг шурваси совутишга олиб куйилиб, гушт ва бодринг сомонча тугралади. Картошка ва тухум киргичнинг йирик тишидан утказилинади. Кукатлар тугралиб, гушт кайнаган сувга хамма масалликлар солинади. Катикни хам аталаб, солинади. Тузи яна бир бор ростланиб, музлаткичга 1 соатга куйилади....

Пиёз-тухумли пирожки

Нозик асос ва юмшоқ хамир бу жуда ҳам мазали. Жуда ҳам тез тайёрланадиган пирожки. Дастурхон даврасида барча учун маъқул бўлиши турган гап. Таомномангиздан ўзининг ўрнини эгаллаши аниқ. Ушбу рецептни албатта тайёрланг!...

"Кузикорин" газаги

Ажойиб ва нозик газак! Тайёрланиши оддий, натижаси дастурхон даврасида гўзал кўриниши ва таъми билан барчани лол қолдиради. Таомномадан ўз ўрнини эгаллайди. Ушбу рецептни албатта тайёрланг!...

Чучвара

1 коса сувда 1 ош кошик туз эритилади. Тайёр эритма унга солинади ва 2 тухум та кушиб, хамир корилади. Хамир яхшилаб муштлаб, тиндириб куйилади. Козонга сув солиниб газга куйилади. Сув кайнаб чиккач, 2-3 дона майда тугралган пиёз ва картошкалар солинади....

Фикр қўшиш