Мукаддас Рамазондаги дуонинг ижобати

Мукаддас Рамазондаги дуонинг ижобати

Мукаддас Рамазондаги дуонинг ижобати

Утган йили Рамазон ойида жазирама ёз кунлари хар куни кишлокдан шахарга — ишга катнашда иссик ва холсизликдан тинкаси курирди. Кечкурун ифторликка якин оёкларини судраб уйга кириб борар, бир култум сув билан огиз очар-очмас кузи илинарди. Яна икки махалла наридаги масжидга таровех намозига жамоатга кушилиш учун йул оларди. Баъзан ибодатни тулик адо етолмай хоргин уйга кайтаётиб юракдан Аллохга ёлворарди:

– Чумолининг овозини хам ешитган, хар бир яралмишининг калбидан бохабар Роббим! Келаси Рамазонгача менга шундай имкониятлар бергинки, ибодатларда сенинг хузурингга тетик, кувват ва рагбат билан турай!..

Шахсий автомашинасида махалладошлари билан жоме масжидига таровех намозини адо етиш учун бораётиб жилмайиб куйди.

– Табассум боисини биз хам билсак буладими, Бек? - олд уриндикда утирган хамкишлок дусти узига саволчан тикилиб турарди.

– Табассумнинг боиси шукроналик, огайни, - деди мамнуният билан.
- Утган йиллари Рамазон ойида “Канийди, пешин намозидан кейин бир соатгина ухлаб дам олишим учун шахарда уйим, намозларга уз вактида етиб бориш учун автомашинам булса еди,” дея уксинардим. Аллох ожиз бандасининг илтижосини ижобат етти, машиналик булдим. Мана уловим хозир хаммамизга хизмат килаяпти. Рузадорнинг дуоси кайтарилмаслигини буюриб, умматларини иймону ихлосга даъват килган Расулуллох соллаллоху алайхи васалламга молимиз, жонимиз, бутун бору йугимиз курбон булсин!..

Дусти елкасига кокиб куйди. Улар калбида шу мунаввар кунларга шукроналик туйгуси ила Буюк Яратгувчининг ибодати сари елиб боришарди. 

Фикр қўшиш